Cụ thể, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; quản lý giáo dục, cải tạo người có quá khứ phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng dân cư, tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, tiếp tục duy trì và xây dựng các mô hình, câu lạc bộ tự quản ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác hòa giải từ cơ sở, nhằm giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm (nhất là các vụ án do nguyên nhân xã hội) và các vi phạm khác phát sinh, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật như: Kinh doanh xuất nhập khẩu, khai thác tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự... góp phần phòng ngừa tội phạm. Thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xử lý nghiêm các vi phạm về pháo; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hoá, đi lại thuận tiện, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, tập trung triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là triệt phá các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm như: cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, các đường dây ma túy lớn, các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy... Kịp thời tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đẩy mạnh công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã.

Cuối cùng, ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo và Ban chỉ đạo 138 cấp xã triển khai thực hiện đợt cao điểm này. UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí của địa phương cho các cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng Công an để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm./.

PV