Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật.

Theo Chí Kiên

Chinhphu.vn