Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra, điều hành quyết liệt chi - thu, đảm bảo giữ bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép; tiếp tục rà soát để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về tài chính, thuế phù hợp với thực tế và cam kết hội nhập quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác thu thuế, đa dạng hóa các kênh thu nhập ngân sách. 

Tính đến hết tháng 6/2017, thu NSNN ước đạt trên 563 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016. Diễn biến tình hình thu NSNN cho thấy sự phát triển của nền kinh tế đã có ảnh hưởng trực tiếp, rõ nét đến số thu NSNN, nhiều khoản thu đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước. Các Bộ và địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp nhiệm vụ chi, lồng ghép các chính sách, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngay từ khâu phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện. Đến hết tháng 6, chi NSNN ước đạt trên 582 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2016...

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ, ngành tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Minh 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã biểu dương và đánh giá cao tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính, các Bộ, cơ quan, địa phương đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, chủ động phối hợp hiệu quả với chính sách tiền tệ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành tài chính – NSNN. Công tác xây dựng thể chế cơ bản hoàn thành theo kế hoạch được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với thực tiễn như đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý tài sản công; Dự án Luật Quản lý nợ công; trình ban hành hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn Luật NSNN năm 2015, các Nghị định về cơ chế đặc thù của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác quản lý, điều hành giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu đạt kết quả tích cực, bám sát thị trường và phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2017. Tuy nhiên, cần phối hợp và sớm có biện pháp khắc phục đối với một số vấn đề còn chậm chuyển biến liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương, như tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính tập trung phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch thu ngân sách 2017 từ 5-8%. Quản lý chặt chẽ nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, kiểm soát giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế động viên, khai thác các nguồn lực sử dụng cho tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giảm chi phí cho nền kinh tế, doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền để kịp thời cung cấp thông tin về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ cho các phương tiện truyền thông, tạo đồng thuận trong xã hội, nhất là về chính sách thuế, phí, giá.

Bộ Tài chính cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong ngành Tài chính, đặc biệt các lĩnh vực thuế, hải quan, đẩy mạnh thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia, tăng cường tạo thuận lợi tối đa cho thương mại đi đôi với chống buôn lậu, gian lận thương mại; chủ trì hoàn thiện hệ thống pháp luật về cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, rà soát để loại bỏ các lỗ hổng pháp lý trong các quy định pháp luật hiện hành, tăng cường quản lý nhà nước, đồng thời vẫn đảm bảo tạo điều kiện thông thoáng thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, trình và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo đúng Đề án được duyệt; phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan có liên quan, tiếp tục xử lý các doanh nghiệp yếu kém của ngành Công thương và chuẩn bị xử lý các doanh nghiệp nhà nước của các ngành khác trong nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư…, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo đúng kịch bản điều hành; thúc đẩy lộ trình đưa giá dịch vụ công theo giá thị trường, điều hành giá phải hỗ trợ cho tăng trưởng. Bộ Tài chính cũng yêu cầu cần có giải pháp hiệu quả để thúc đẩy phát triển thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, giảm bớt sức ép về cung ứng vốn trung, dài hạn lên hệ thống ngân hàng, sớm đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động.

Đặc biệt, việc kiện toàn bộ máy bảo đảm hiệu quả, tinh gọn, gắn với nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cũng là nhiệm vụ then chốt. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ ngành Tài chính. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ CHính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn ngành Tài chính cần “chủ động, tích cực, trí tuệ, mạnh mẽ và sáng tạo hơn nữa” để đề xuất các giải pháp căn cơ cho phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả công việc theo hướng chủ động, mạnh dạn và không chờ đợi. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ công việc quản lý tài chính – ngân sách nhà nước được giao./.

L.A