Theo Bộ Tài chính, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của đất nước đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện với 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (trong đó 7 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu đạt). Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%, (vượt mục tiêu đề ra là 6,6-6,8%); lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm tăng 2,79%, (dưới mục tiêu Quốc hội đề ra là 4%); kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) tăng 8,1%, (vượt mục tiêu đề ra là 7-8%) và Tổng kim ngạch XNK lần đầu tiên vượt mốc trên 517 tỷ USD.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đóng góp vào những thành tựu, kết quả kinh tế xã hội của đất nước nêu trên, có sự cố gắng, nỗ lực của toàn Ngành Tài chính. Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, toàn Ngành Tài chính đã đoàn kết, phấn đấu, quyết liệt triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra ngay từ đầu năm; chủ động báo cáo và nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp, giải pháp quản lý, điều hành tài chính – NSNN; nhờ vậy Ngành Tài chính đã hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bước sang năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030, cũng là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021. Bộ Tài chính đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định xác định kế hoạch để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra với 72 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 162 Đề án (trong đó có 56 Đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 106 Thông tư của Bộ Tài chính).

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, năm 2020, Bộ Tài chính xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực tài chính theo thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, kỷ cương, công khai minh bạch và đảm bảo các cân đối lớn của đất nước. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý NSNN.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị 

Bên cạnh đó, cơ cấu lại các khoản thu NSNN; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu NSNN, thu hồi nợ đọng thuế; quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chống gian lận giả mạo và gian lận xuất xứ hàng hóa; điều hành chi NSNN theo dự toán được Quốc hội giao; Nâng cao hiệu quả quản lý chi NSNN và nợ công. Kiểm soát bội chi và nợ công trong giới hạn Quốc hội cho phép; tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-BTC ngày 3/1/2020 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ với 04 nhóm giải pháp với 89 sản phẩm đầu ra, trong đó Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 đó là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rút ngắn quy trình xử lý; hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế để năm 2020 đạt được mục tiêu, yêu cầu là: nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội lên 7-10 bậc; nâng xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới lên 5-10 bậc.../.

Lan Anh