leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019 (ảnh: Minh Nguyệt)

Theo báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Tại các xã, phường, thị trấn, QCDC gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây là loại hình được đánh giá thực hiện nền nếp nhất ở hầu hết các tỉnh trong cả nước. Trong đó, các nội dung dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra được các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện khá đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với tình hình của địa phương, cơ sở.

Đáng chú ý, công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập các xóm, bản, tổ dân phố, khu dân cư được triển khai thực hiện tốt, phát huy dân chủ, không để xảy ra đơn thư, khiếu kiện. Công tác đối thoại của cấp ủy, chính quyền với nhân dân; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hơn nữa, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP) quán triệt, thực hiện khá nghiêm túc các quy định thực hiện dân chủ trong bội bộ cơ quan và quan hệ với các cơ quan, tổ chức và công dân. Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ tiếp tục được đẩy mạnh; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định; tăng cường công khai các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc…

Ngoài ra, kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc (theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP) cũng được các địa phương, doanh nghiệp quán triệt, triển khai thực hiện tới các cấp và đạt được một số kết quả. Việc thực hiện QCDC ở các doanh nghiệp khu vực nhà nước khá tốt, nhiều doanh nghiệp, đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, gắn bó của người lao động với doanh nghiệp, giảm xung đột lợi ích và tranh chấp lao động tập thể.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng thẳng thắn nhận định, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện QCDC ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời; thực hiện QCDC ở cơ sở ở một số nơi, một số lĩnh vực còn hình thức; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn xảy ra…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, diễn ra chiều ngày 13/01/2020 tại Hà Nội, bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC nhận định, nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện QCDC năm 2019 có nhiều sự thay đổi. Năm dân vận chính quyền cũng là một cách thức thúc đẩy; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng cao rất nhiều; nhiều quy định đang được triển khai quyết liệt để phát huy quyền làm chủ của nhân dân.  

leftcenterrightdel
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh: Minh Nguyệt) 

Bà Trương Thị Mai cho rằng, trong thời gian tới cần phải gương mẫu; trước tiên, người cán bộ, công chức nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu phải nêu gương, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề của người dân; tạo được đồng thuận với quyết định của mình, như vậy mới tạo được thay đổi tích cực.

Đồng thời, tiếp tục thay đổi nhận thức về vấn đề dân chủ, gắn với kỷ cương pháp luật. “Không phải dân chủ là tràn lan, muốn nói gì thì nói, nói không có trách nhiệm. Đặc biệt, dân chủ trên mạng xã hội cũng phải gắn với kỷ cương, pháp luật”, bà Mai nói.

Đối với những vấn đề phức tạp, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu phải tăng cường lắng nghe và đối thoại để giải quyết. Vì đồng thuận là sự kiên trì, đối thoại là sự kiên trì để làm sao cho người dân lắng nghe ý kiến, kết luận của chúng ta là phù hợp.

Đặc biệt, dân chủ phải thực chất, tức là phải từ cả hai phía - người nói và người tiếp nhận mới có thể giải quyết được vấn đề.

“Năm 2020 là năm Đại hội đảng, tất cả hoạt động của chúng ta đều xoay quanh trục là Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc. Đối với công tác dân vận và QCDC thì xoay quanh trục Dân vận khéo. Dân vận khéo của hệ thống chính trị tức là những cán bộ, công chức, cán bộ đảng viên đang làm việc trong hệ thống chính trị, mỗi người theo chức năng, nhiệm vụ của mình phải có quan điểm tốt với dân. Có thể có người ngồi văn phòng, làm chính sách, không gặp trực tiếp người dân nhưng chính sách đó phải vì người dân. Dù có gặp trực tiếp dân hay không gặp trực tiếp dân đều phải nêu cao trách nhiệm với dân, đó là dân vận khéo”, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định./.

Minh Nguyệt