leftcenterrightdel
Phiên họp thứ 25 của UBTV Quốc hội. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội 

Cụ thể, 7 dự án luật được xem xét, cho ý kiến tại phiên họp này gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). 

Như vậy, dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (Luật Đặc khu) không có trong chương trình nghị sự phiên họp tháng 8 của UBTV Quốc hội như dự kiến trước đó. 

Trước đó, trong dự kiến chương trình phiên họp tháng 8/2018 của UBTV Quốc hội, một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đặc khu sẽ được các Ủy viên UBTV Quốc hội thảo luận tại phiên họp này. 

Quyết định chưa đưa dự án Luật Đặc khu ra thảo luận tại phiên họp của UBTV Quốc hội được giải thích là "để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, hoàn thiện dự thảo luật cho thật sự chất lượng". 

Theo Văn phòng Quốc hội, từ ngày 8/8 đến 13/8/2018, Phiên họp thứ 26 của UBTV Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra tại Hà Nội. 

Dự kiến, tại phiên họp này, UBTV Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 7 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, đó là: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). UBTV Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Kiến trúc tại phiên họp này. 

UBTV Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”; tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội  vào ngày 13/8/2018. 

Theo Congluan.vn