Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) do ông Bùi Hồng Minh - Tổng Giám đốc - trình bày cho biết, năm qua, VICEM sản xuất Clinker đạt 19,3 triệu tấn, bằng 103% so với năm 2016. Tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 26,6 triệu tấn, bằng 103% so với năm 2016. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 23,6 triệu tấn, bằng 104% so với năm 2016; xuất khẩu đạt 3 triệu tấn, bằng 97% so với năm 2016. Doanh thu thuần đạt 34.158 tỷ đồng, bằng 95% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế là 2.850 tỷ đồng, bằng 107% so với năm 2016. VICEM thực hiện nộp ngân sách là 1.616 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 

Tăng năng lực sản xuất

Đạt được thành tích nói trên, theo ông Bùi Hồng Minh, là do VICEM đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Xây dựng trong việc triển khai các chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, trong đó tập trung vào các trụ cột:

Về tiêu thụ, đã cân đối năng lực sản xuất, thị trường, các thương hiệu lớn để điều phối, phân bổ lượng xi măng trong cả nước; phát huy thương hiệu mạnh dẫn đầu thị trường, tối ưu về logistic, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển thị trường bền vững. Điều phối đưa xi măng từ miền Bắc đi vào thị trường miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam trong năm 2017 đạt gần 540.000 tấn.

Trong sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, tập trung đầu tư chiều sâu, xử lý các nút thắt trong công nghệ sản xuất để cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tác động đến môi trường. Tăng năng lực sản xuất vượt so với công suất thiết kế từ 5 - 6%, trong đó công đoạn nghiền xi măng vượt công suất thiết kế từ 15 - 20%. Bên cạnh những sản phẩm dân dụng trong nước, đã tập trung nghiên cứu sản xuất sản phẩm Ben Sunfat Type II theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM - C150 chống được xâm thực, nước nhiễm mặn.

Đối với lĩnh vực tài chính, thực hiện tái cơ cấu toàn diện về tài chính, trong đó tập trung tái cấu trúc các doanh nghiệp yếu kém. Năm qua, được sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Xây dựng, VICEM đã hoàn thành giai đoạn 1 về tái cơ cấu Xi măng Hạ Long từ Tổng Công ty Sông Đà và Xi măng Sông Thao từ Tổng Công ty HUD do kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính về VICEM. Năm 2017, chứng kiến 2 công ty này đã đủ dòng tiền trả nợ, từng bước lành mạnh hóa tài chính, tăng năng lực sản xuất cho VICEM và góp phần cân đối chung nguồn xi măng của VICEM trong cả nước; được Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đánh giá là một trong những điển hình về doanh nghiệp tự tái cấu trúc đế trả các khoản nợ cho Nhà nước. Cân đối, hỗ trợ tài chính cho các đơn vị thành viên với số tiền gần 700 tỷ đồng; đầu tư khoản vốn tái cấu trúc Xi măng Hạ Long là 480 tỷ đồng trả nợ cho quỹ tích lũy của Bộ Tài chính, đảm bảo qui định.

Được sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, VICEM đã tập trung cổ phần hóa với ý thức nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo vị thế trên thị trường, bình ổn xi măng cả nước, đi đầu trong áp dụng khoa học công nghệ trở thành một trong những trụ cột của ngành Xi măng Việt Nam. Phấn đấu cổ phần hóa để mang lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước và doanh nghiệp. Rà soát các dự án đầu tư kém hiệu quả, đánh giá để tái cơ cấu theo hướng chuyển hướng đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án cho phù hợp với thị trường, cắt giảm những dự án đầu tư ngoài ngành. Cơ cấu lại bộ máy tổ chức, đánh giá lại lực lượng lao động để đào tạo hoặc chuyển ngành nghề khác với mục tiêu tăng năng suất lao động, tập trung phát triển đội ngũ quản lý và kỹ thuật.

Đi đôi với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, VICEM luôn ý thức trách nhiệm với xã hội, thực hiện các chương trình hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới, cho các vùng bị thiên tai nặng nề tại Tây Bắc và miền Trung. Thực hiện chương trình an sinh xã hội Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có công với cách mạng.

leftcenterrightdel
 

Quyết thay đổi phương thức điều hành

Bước sang thềm năm 2018, nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn, nhìn thẳng vào các vấn đề còn tồn tại, đánh giá đúng thực tiễn, VICEM quyết tâm thay đổi phương thức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm “Đổi mới - Kỷ cương - Hiệu quả”.

Trên tinh thần đó, VICEM đặt mục tiêu năm 2018: Sản xuất Clinker 19,7 triệu tấn; bằng 102% so với năm 2017. Tổng sản phẩm tiêu thụ là 28 triệu tấn; bằng 104% so với năm 2017. Doanh thu thuần là 37.000 tỷ đồng, bằng 109% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt từ 2.900 đến 3.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách là 1.650 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu nói trên, VICEM sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp mà Bộ Xây dựng đang chỉ đạo trong triển khai chương trình tái cơ cấu gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, trong đó: Tiếp tục giữ vai trò điều phối về thị trường, hỗ trợ các đơn vị thành viên mở rộng thị trường, tập trung vào dòng sản phẩm hiệu quả, định hướng phát triển thị trường một cách bền vững. Áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, với phương châm lấy hiệu quả và an toàn môi trường làm trung tâm. Tiếp tục nâng cao năng suất thiết bị so với công suất thiết kế từ 6 - 7%, đối với công đoạn nghiền xi măng tăng so với công suất thiết kế từ 20 - 25%. Nghiên cứu tham gia sử dụng các chất thải công nghiệp như xỷ lò cao của nhà máy nhiệt điện, thạch cao nhân tạo từ chất thải GYPS của nhà máy sản xuất phân bón. Tham gia vào các chương trình xi măng chịu mài mòn cho đường bê tông, xi măng cho vùng chịu mặn, biến đổi khí hậu, vùng lũ lụt, vùng biển đảo, cũng như cho các công trình an ninh quốc phòng. Kiểm soát dòng tiền, công nợ nội bộ VICEM để có chính sách điều hành linh hoạt nhằm hỗ trợ các đơn vị thành viên, đảm bảo hiệu quả chung của VICEM, thực hiện tái cơ cấu toàn diện các đơn vị yếu kém. Rà soát các dự án đầu tư ngoài ngành, dự án đầu tư không hiệu quả để thoái vốn, từ đó tập trung vào năng lực sản xuất cốt lõi để tăng sức mạnh. Tiếp tục sắp xếp mô hình tổ chức, cơ cấu lại lực lượng lao động, tăng năng suất lao động với mục tiêu từ 7 - 10%.

Đặc biệt, từ hiệu quả trong việc tăng năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm để phục vụ công tác an sinh xã hội, góp phần cùng đất nước xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân vùng lũ lụt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có công với cách mạng.

“Với tinh thần năm mới được thắp sáng của ngọn lửa truyền thống 88 năm ngành Xi măng Việt Nam, tập thể lãnh đạo VICEM và công nhân xi măng xin hứa trước Đảng, Chính phủ, Bộ Xây dựng nỗ lực hết mình để tiếp tục đưa ngành Xi măng phát triển, xứng đáng là trụ cột của ngành Xi măng Việt Nam, có trách nhiệm với xã hội, bảo đảm sản xuất thân thiện với môi trường và phát triến bền vững” - Tổng Giám đốc VICEM nhấn mạnh.

Tố Hoa