leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình (Ảnh: TTXVN) 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo tóm tắt hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa và Cao Bằng.

Theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Thái Bình không có đơn vị hành chính cấp huyện nào thuộc diện phải sắp xếp. Đối với cấp xã, tỉnh Thái Bình có 39/286 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, tỉnh đã dự kiến sắp xếp 47 đơn vị (chiếm 16,43%). Sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Bình giảm 26 đơn vị hành chính cấp xã, từ 286 đơn vị giảm xuống còn 260 đơn vị, gồm 241 xã, 10 phường và 09 thị trấn.

Trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Lào Cai có 1/9 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp (huyện Si Ma Cai) nhưng đề nghị chưa sắp xếp vì Si Ma Cai là huyện biên giới, vùng cao, có vai trò trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có vị trí địa lý biệt lập, điều kiện giao thông kết nối, đi lại với các huyện xung quanh rất khó khăn; đồng thời còn có nhiều đặc điểm đặc thù, khác biệt về dân tộc, tôn giáo, văn hóa, phong tục - tập quán nên không thể sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề liên quan. Đối với cấp xã, tỉnh Lào Cai có 14/164 đơn vị  thuộc diện bắt buộc sắp xếp, tỉnh dự kiến sắp xếp 19/164 đơn vị (chiếm 11,58%). Sau khi sắp xếp, tỉnh Lào Cai giảm 10 đơn vị hành chính cấp xã, từ 164 đơn vị xuống còn 154 đơn vị .

Theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa có 1/9 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp (huyện Khánh Sơn) nhưng đề nghị không sắp xếp vì lý do đặc thù về vị trí địa lý, quốc phòng, an ninh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện kinh tế - xã hội… Đối với cấp xã, tỉnh Khánh Hòa có 3 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp. Tỉnh dự kiến sắp xếp tổng số 2/140 đơn vị hành chính cấp xã (chiếm 1,43%) và đề nghị chưa sắp xếp xã Cam Lập thuộc thành phố Cam Ranh. Sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã, từ 140 đơn vị xuống còn 139 đơn vị.

Thành phố Cần Thơ không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Đối với cấp xã, thành phố Cần Thơ có 2/85 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, dự kiến sắp xếp tổng số 3/85 đơn vị. Sau khi sắp xếp, thành phố Cần Thơ giảm được 2 đơn vị hành chính cấp xã, từ 85 đơn vị xuống còn 83 đơn vị.

Thành phố Hà Nội không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Đối với cấp xã, thành phố Hà Nội có 12/584 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, dự kiến sắp xếp tổng số 10/584 đơn vị (chiếm 1,2%). Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã, từ 584 đơn vị xuống còn 579 đơn vị.

Riêng tỉnh Cao Bằng: Tại phiên họp thứ 41 của UBTVQH đã xem xét, thông qua nội dung sắp xếp 02 ĐVHC cấp huyện và 76 ĐVHC cấp xã. Riêng đối với việc sắp xếp 04 ĐVHC cấp huyện còn lại (nhập huyện Trà Lĩnh và huyện Trùng Khánh; nhập huyện Phục Hòa và huyện Quảng Uyên), UBTVQH đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề án xem xét, quyết định tại phiên họp thứ 42. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục kiến nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đối với 04 ĐVHC cấp huyện còn lại.

Nội dung này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến trong phiên họp sáng mai, 11/2./

Theo Dangcongsan.vn