Huyện Nậm Pồ là huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình phân bố rộng và bị chia cắt nhiều. Đồi núi dốc cao, giao thông đi lại khó khăn nên công tác vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu thi công đến công trình gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian.

Trình độ dân trí của đại đa số nhân dân còn thấp, chưa nắm bắt hết được chủ trương của Đảng, Nhà nước và của huyện trong công tác đầu tư xây dựng, một số người dân không hiến đất và đòi đền bù GPMB nên đã gây khó khăn trong công tác quản lý và triển khai thực hiện thi công xây dựng công trình.

 

 Địa hình đồi núi, mưa lũ là sạt lở chia cắt một số tuyến đường

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND. Sự đoàn kết phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong huyện, các xã trong công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự hợp tác của nhân dân trong vùng dự án được hưởng lợi. Trình độ năng lực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật trong cơ quan dần được nâng cao, từng bước đáp ứng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Năng lực thi công của một số nhà thầu được nâng lên dẫn đến một số công trình vượt tiến độ thi công.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban quản lý dự án huyện Nậm Pồ đang triển khai thực hiện 46 dự án đầu tư. Đây là những dự án thuộc nguồn vốn đầu tư của 30a, nguồn vốn 135, nguồn vốn trung ương, vốn ngân sách huyện, vốn TPCP, vốn nông thôn mới và nguồn vốn ngân sách địa phương.

Các công trình được thực hiện, triển khai. Có một số công trình đã vượt tiến độ:

leftcenterrightdel

Nhiều công trình đang được xây dựng đúng tiến độ, và một số công trình vượt tiến độ.

Đã hoàn thành 01 công trình thuộc nguồn vốn 30a chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. Hoàn thành 04 công trình thuộc nguồn vốn 135 chuẩn bị quyết toán DAHT. Hoàn thành 02 công trình và đang thực hiện quyết toán thuộc nguồn vốn của huyện.

Các dự án đang thực hiện đã đảm bảo giải quyết vốn nợ đọng, tỷ lệ giải ngân đạt 31,9% so với kế hoạch vốn được giao (có biểu chi tiết kèm theo).

Trong 6 tháng cuối năm Ban QLDA các công trình huyện Nậm Pồ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao, tăng cường giám sát kiểm tra chất lượng các công trình đang thi công đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh  của huyện. Tăng cường nâng cao năng lực quản lý dự án của các cán bộ trong cơ quan, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những chính sách chủ trương mới do Nhà nước ban hành để thực hiện nhiệm vụ.

PV