Địa bàn quản lý của Ban khá rộng, địa hình hiểm trở bị chia cắt bởi nhiều khe suối, hệ thống giao thông không thuận lợi. Địa bàn trải dài trên 13 xã và 02 Thị trấn, dân cư, đất nông nghiệp phân bố xen kẽ nên rất khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ. Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban rất mỏng (chỉ có 13 người). Trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác còn nhiều thiếu thốn.

Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách là lực lượng đầu tiên ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, phải tác nghiệp độc lập, ở vùng sâu, vùng xa phải thường xuyên đối mặt với nguy hiệm đặc biệt là sự chống đối của các đối tượng xâm hại rừng, nhưng lực lượng này chưa được trang bị các công cụ hỗ trợ, vũ khí cần thiết để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ

Dân cư­ trong địa bàn quản lý chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều xã, thôn xếp loại đặc biệt khó khăn nên kinh tế kém phát triển so với các vùng khác vì vậy việc phát, đốt rừng ngoài vùng quy hoạch và các hoạt động khác như­ chặt củi, đốt than, khai thác gỗ, săn bắt động vật hoang dã, đốt rừng để rà tìm phế liệu chiến tranh vẫn còn diễn ra. Đây là mối đe doạ đến tài nguyên rừng. 

Tuy nhiên ngay từ đầu năm 2018 Ban đã chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng. Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được quan tâm, Ban đã thành lập Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy rừng, Phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Ban chỉ huy PCCCR đã phân công trách nhiệm và phát huy hết hiệu quả trong công tác PCCC rừng, nên trong năm 2018 không xảy ra vụ cháy nào.

Công tác phòng trừ sinh vật gây hại rừng cũng thường xuyên được theo dõi các sâu bệnh hại rừng để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời nên từ đầu năm đến nay đã hạn chế được thiệt hại về rừng do sâu bệnh hại.

Đối với công tác quản lý rừng và đất rừng. Ban đã thường xuyên kiểm tra, cập nhật diễn biến hiện trạng rừng trồng, rừng tự nhiên và đất rừng thuộc phạm vi quản lý.

leftcenterrightdel
 Một số cán bộ đi kiểm tra, rà soát thực trạng rừng

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát rừng phát hiện kịp thời những trường hợp cố tình chặt phá, lấn chiếm rừng, đất rừng, để làm nương rẫy và các mục đích khác. Phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập tổ chốt chặn để xử lý các điểm nóng như khu vực dọc theo tuyến kênh nhà máy thủy điện Khe nghi từ thôn vùng kho xã Đakrông đến thôn cóc xã Hướng Linh, bước đầu đã ngăn chặn triệt để tình trạng người dân vào rừng khai thác gỗ trái quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân tại khu vực về công tác bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ tốt vốn rừng hiện có.

Trong 9 tháng đầu năm 2018 ban đã trồng được 40 ha rừng phòng hộ, đạt 90% theo kế hoạch. Đó là thành quả, là nỗ lực lớn của toàn ban, sự ủng hộ, góp sức của các cấp, các ngành và của người dân địa phương.

leftcenterrightdel
 Ươm giống trồng rừng phòng hộ tại Hướng Hóa - Đakrông

Ban cũng mở mới đường ranh cản lửa được 5km đạt 65% theo kế hoạch. Nâng cấp đường ranh cản lửa được 9,8km đạt 85% theo kế hoạch. Chăm sóc rừng trồng phòng hộ 406,1 ha đạt 90% theo kế hoạch

Năm 2019 toàn ban sẽ nỗ lực, tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng và bảo vệ rừng. Tuy nhiên cũng đề nghị Nhà nước có chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp cho lực l­­ượng bảo vệ rừng chuyên trách nhằm động viên khuyến khích lực l­ượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo UBND các huyện thực hiện tốt Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng để nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR trên địa phương mình./.

Minh Vỹ