•        Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi)
  •  đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà thầu, nâng cao chất lượng công trình. Công tác đấu thầu được Ban Quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi bảo đảm sự công bằng, minh bạch, các công trình cơ bản lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm, thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả. Việc siết chặt công tác đấu thầu góp phần loại bỏ những nhà thầu yếu kém, chây ì, không thực hiện đúng cam kết về tiến độ, chất lượng, góp phần đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.
  •       Bên cạnh đó, tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu được Ban Quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, tiết kiệm một phần ngân sách, đem đến hiệu quả cao hơn trong đầu tư công.
  •       Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị thực hiện đúng và minh bạch các bước như: Việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đảm bảo đúng quy định, không yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi còn tổ chức đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu công khai, minh bạch, đảm bảo đúng thời gian quy định.
  •       Trong giai đoạn kinh tế khó khăn do dịch bệnh nhưng với sự cố gắng của Ban Quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi cùng sự quan tâm của Tỉnh, các sở ban ngành đã giúp đỡ Ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Từ đó làm tốt công tác quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
  •       Trong công tác quản lý các đơn vị trúng thầu thi công các dự án luôn được Ban Quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm về tiến độ cũng như chất lượng các công trình. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch Ban quản lý luôn cử cán bộ trực tiếp có mặt tại khu vực dự án thi công để đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra.
  •       Trải qua gần 5 năm hoạt động, các dự án trên địa bàn tỉnh được quản lý và hoàn thành đã góp phần vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân cũng như sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của các cấp các ngành và sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi sẽ là điều kiện để Ban Quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ đó làm tốt công tác quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.