Thực hiện mục tiêu cấp nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn đến từng thôn, xã để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Công ty cổ phần cấp nước Mê Linh được UBND thành phố Hà Nội giao cho tổ chức thực hiện Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã: Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà, Chu Phan, Tiến Thịnh, Vạn Yên, Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thắng, Thanh Lâm, Tam Đồng, Kim Hoa thuộc huyện Mê Linh, theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 6451/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 26/11/2018.

Thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố Hà Nội đã giao, mặc dù trong quá trình triển khai còn gặp không ít khó khăn nhưng được sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền địa phương như UBND huyện Mê Linh, UBND các xã, cũng như sự đồng thuận cao của toàn thể Nhân dân trên địa bàn 12 xã, Công ty CP Cấp Nước Mê Linh đã và đang rất quyết tâm triển khai xây dựng dự án để đảm bảo đưa nguồn nước sạch đến sớm nhất với Nhân dân. Công ty cam kết tổ chức triển khai đầu tư, hoàn thành dự án theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật hiện hành

Dự án khi đi vào vận hành sẽ đảm bảo công suất cấp nước là: 25.000m3/ngày đêm, sử dụng nguồn nước mặt sông Hồng, lắp đặt hệ thống tuyến ống truyền dẫn, phân phối cấp nước sạch để cấp nước cho nhân dân 12 xã còn lại trên địa bàn huyện (với khoảng 33.000 hộ). Nguồn nước sinh hoạt được cung cấp đảm bảo đạt chất lượng theo tiêu chuẩn. Duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ - thông tin để nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành, đổi mới phương thức phục vụ - đưa đến khách hàng các dịch vụ - phục vụ tốt nhất, thực hiện chiến lược "Hướng tới khách hàng" để tồn tại và phát triển bền vững.

Cấp nước sạch cho người dân sẽ là nhiệm vụ chính trị - xã hội trọng tâm của địa phương trong thời gian tới. Bởi điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực, giúp nâng cao đời sống cho cư dân nông thôn, mà còn là tiêu chí hết sức quan trọng để huyện Mê Linh hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình triển khai dự án Công ty không tránh khỏi những ướng mắc và sai sót, tuy nhiên đứng trước sự mong mỏi được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh của toàn thể nhân dân, Công ty đã và đang rất nỗ lực, quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ mà Thành phố đã giao, đưa công ty phát triển bền vững cùng sự nghiệp nâng cao đời sống của người dân, góp phần sức lực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                                                                                    PV