Công ty cổ phần tư vấn Toàn Thành được thành lập năm 2017. Công ty đã được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, với phạm vi tham gia hoạt động là tư vấn đấu thầu; Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình dân dụng và  giao thông cầu, đường bộ; Giám sát các công trình: Dân dụng - Công nghiệp; Giao thông; Hạ tầng kỹ thuật và Thủy lợi.

Với uy tín những năm xây dựng và trưởng thành Công ty cổ phần tư vấn Toàn Thành đã thu hút một số lượng lớn khách hàng trên khắp cả nước. Vì vậy, Công ty luôn tâm niệm rằng các sản phẩm tư vấn mà công ty đã thực hiện là một trong những nhân tố quan trọng nhất, góp phần vào sự thành công của đơn vị mình. Bằng bản lĩnh trí tuệ sự kết hợp hoàn hảo giữa nguồn lực tài chính cùng với đội ngũ cán bộ, nhân viên và kỹ sư được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng. Công ty đã từng bước đa dạng lĩnh vực hoạt động đã giúp Công ty cổ phần tư vấn Toàn Thành được các chủ đầu tư “Chọn mặt gửi vàng” để thực hiện các lĩnh vực tư vấn và tư vấn đấu thầu. Những công trình mà cổ phần tư vấn Toàn Thành Công ty đã tham gia đã góp một phần nhỏ vào mục tiêu, định hướng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

       Về cơ bản, các lĩnh vực và hình thức lựa chọn nhà thầu mà Công ty tham gia tư vấn đấu thầu đã giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được những nhà thầu đáp ứng để thực hiện đều cạnh tranh, công bằng, minh bạch và được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tất cả các nhà thầu tham gia. Những nhà thầu được lựa chọn đề có hồ sơ pháp lý, năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu. Theo chia sẻ thì Lãnh đạo Công ty thì các chủ đầu tư luôn ủng hộ hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng: Các gói thầu đấu thầu rộng rãi theo quy định, đăng tải thông tin đấu thầu trên trang hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia, bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng mong nhận được thông tin đa chiều, khách quan, minh bạch, tôn trọng sự thật…góp phần khích lệ doanh nghiệp phát triển và giảm tối đa hệ lụy từ tình trạng nhiễu loạn thông tin về đấu thầu để làm giảm uy tín đơn vị.

      Với những thành tựu kinh tế trong những năm vừa qua và những cơ hội cũng như thử thách trong thời gian tới, theo chia sẻ lãnh đạo Công ty cổ phần tư vấn Toàn Thành: Là một người quản lý doanh nghiệp tư vấn, tôi luôn nghĩ rằng doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả là do các chủ đầu tư đã tin tưởng lựa chọn đơn vị. Vì vậy, đơn vị chúng tôi luôn nâng cao nghiệp vụ, tiếp thu ý kiến góp ý để không phụ lòng kỳ vọng của các chủ đầu tư. Đơn vị mong muốn được phát triển hơn nữa để góp phần đóng góp vào ngân sách địa phương không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và với chính bản thân doanh nghiệp.

Hiện nay, chính sách thông thoáng của Nhà nước về điều kiện thành lập doanh nghiệp, đặc biệt là các chính sách ưu đãi về thuế đã khuyến khích được nhiều doanh nghiệp mạnh dạn bỏ vốn đầu tư và áp dụng các phương thức sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với những biến động của nền kinh tế thị trường trong từng thời kỳ. Làm ăn có hiệu quả, các doanh nghiệp và doanh nhân sẽ tiếp tục có những đóng góp với cộng đồng xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, góp phần đáng kể tạo nên nguồn lực tài chính cho ngân sách Nhà nước đầu tư vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đầu tư vào các công trình phúc lợi công cộng phục vụ lợi ích của nhân dân.

Một lần nữa, Công ty cổ phần tư vấn Toàn Thành bằng sức mạnh của thế hệ trẻ với đội ngũ nhân lực “có đủ tâm và đúng tầm” đầy lòng nhiệt huyết, hội đủ “kiến thức và tâm đức” của ngành xây dựng luôn mong muốn được cống hiến sức mình trong công tác tư vấn và tư vấn lựa chọn nhà thầu, nhằm mong muốn tư vấn cho ra các sản phầm đạt về chất lượng và mang lại lợi ích kinh tế cao. Toàn Thành luôn vì sự nghiệp ngành xây dựng, để góp phần xây dựng vào phát triển của địa phương…