Với uy tín hơn 5 năm xây dựng và trưởng thành Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Xây Dựng Trường Thịnh Việt Nam đã thu hút một số lượng lớn khách hàng trên cả nước. Vì vậy, Công ty luôn tâm niệm rằng khách hàng hiện là một trong những nhân tố quan trọng nhất, góp phần vào sự thành công của Công ty. Bằng bản lĩnh trí tuệ sự kết hợp hoàn hảo giữa nguồn lực tài chính cùng với đội ngũ cán bộ, nhân viên và kỹ sư được đào tạo chuyên nghành. Công ty đã từng bước đa dạng lĩnh vực hoạt động đã giúp Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Xây Dựng Trường Thịnh Việt Nam được các chủ đầu tư “Chọn mặt gửi vàng” làm đơn vị tư vấn đấu thầu. Những công trình này khi khánh thành sẽ góp phần không nhỏ vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của huyện Hoài Đức nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung.

Cơ bản các dự án mà Công ty tham gia tư vấn đấu thầu và được các chủ đầu tư lựa chọn đều cạnh tranh, công bằng, minh bạch được thông báo trên Hệ thống đấu thầu quốc gia để tất cả các nhà thầu có điều kiện tham gia, hồ sơ pháp lý, năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm đáp ứng đầy đủ và trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Theo chia sẻ Lãnh đạo Công ty luôn ủng hộ các gói thầu đấu thầu qua mạng: Các gói thầu đấu thầu rộng rãi theo quy định, đăng tải thông tin đấu thầu trên trang hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia, bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng mong nhận được thông tin đa chiều, khách quan, minh bạch, tôn trọng sự thật… góp phần khích lệ doanh nghiệp phát triển.

Với những thành tựu kinh tế trong những năm vừa qua và những cơ hội cũng như thử thách trong thời gian tới, theo chia sẻ lãnh đạo Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Xây Dựng Trường Thịnh Việt Nam: Là một doanh nhân, tôi luôn nghĩ rằng doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả là do người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy, đóng góp vào ngân sách Nhà nước không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và với chính bản thân doanh nghiệp. Hiện nay, chính sách thông thoáng của Nhà nước về điều kiện thành lập doanh nghiệp, đặc biệt là các chính sách ưu đãi về thuế đã khuyến khích được nhiều doanh nghiệp, doanh nhân mạnh dạn bỏ vốn đầu tư và áp dụng các phương thức sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với những biến động của nền kinh tế thị trường trong từng thời kỳ. Làm ăn có hiệu quả, các doanh nghiệp và doanh nhân sẽ tiếp tục có những đóng góp với cộng đồng xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, góp phần đáng kể tạo nên nguồn lực tài chính cho ngân sách Nhà nước đầu tư vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đầu tư vào các công trình phúc lợi công cộng phục vụ lợi ích của nhân dân.

PV