Thời gian qua, do khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, cũng như cách nhiều doanh nghiệp thường nói: “trong nguy có cơ”, trước những khó khăn của thị trường, sự cạnh tranh giữa các đơn vị tư vấn ngày càng lớn lại chính là cơ hội để Nam Lâm Đồng khẳng định uy tín, thương hiệu của một công ty tư vấn trên thị trường thông qua chất lượng các dự án, đem lại hiệu quả đáng kể cho các nhà đầu tư nói riêng và cho toàn xã hội nói chung. Trong bối cảnh cắt giảm đầu tư công hiện nay, thị trường bất động sản trầm lắng và tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản khiến không chỉ nhà thầu thi công mà các đơn vị tư vấn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc thù tư vấn là sản phẩm của tư duy, trí tuệ với chi phí nhân công chiếm chủ yếu giá trị, nhưng do khó khăn về vốn nên việc thanh toán chi phí cho tư vấn chưa được kịp thời, hiệu quả tư vấn được các nhà đầu tư quan tâm chặt chẽ hơn… việc đảm bảo nguồn việc, thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên cũng là một sự nỗ lực không ngừng của cả công ty. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Và Xây dựng Nam Lâm Đồng đã phát huy có hiệu quả những thế mạnh về thương hiệu và có những giải pháp, chiến lược để duy trì hoạt động cũng như đưa Công ty thoát khỏi cuộc khủng hoảng như: Linh hoạt trong quá trình hoạt động, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, mở rộng thêm thị trường sang các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Thuận, động viên toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đoàn kết góp sức tìm kiếm thêm việc làm, chia sẻ công việc, ổn định thu nhập hàng tháng. Ngoài ra, Công ty đã tập trung tài chính, nhân lực vào các dự án phù hợp với năng lực của mình, có vốn hoặc có tính khả thi cao, tìm kiếm đối tác, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp lớn có năng lực tài chính, có nhiều kinh nghiệm để giảm bớt những rủi ro cho doanh nghiệp. Đồng thời, trong quá trình phát triển, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Và Xây dựng Nam Lâm Đồng luôn chú ý đến việc tạo dựng uy tín với khách hàng thông qua việc bàn giao công trình đúng hạn, tư vấn khách quan, đảm bảo chất lượng công trình. Qua đó Công ty đã tự hào góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Xác định con người là nhân tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển, Công ty thường xuyên nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên dưới nhiều hình thức, luôn chú trọng xây dựng đội ngũ lao động có năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay Công ty đảm bảo việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên, đồng thời luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người lao động như: BHYT, BHXH… Công ty còn đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên, luôn có các chính sách đãi ngộ khác như phụ cấp, thưởng, các chế độ hỗ trợ người lao động khó khăn. Quan trọng hơn là qua rất nhiều công trình t­ư vấn khảo sát thiết kế, uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao, khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng.     

Theo chia sẻ của lãnh đạo công ty: “Công ty sẽ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp hợp lý nhằm phát huy được năng lực chuyên môn của từng người lao động. Ban lãnh đạo Công ty tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót để khắc phục; thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng để uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao, xứng đáng là một trong những con chim đầu đàn trong lĩnh vực tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

PV