Trên bình diện phát triển chung toàn huyện, nổi lên một số lĩnh vực chiếm ưu thế và ngày càng trở thành đầu tàu phát triển của địa phương. Đó là nông nghiệp - mặt trận hàng đầu, với nhiều thế mạnh trong phát triển cây công nghiệp, vùng nguyên liệu và chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Khắc phục lối làm ăn nhỏ lẻ, manh mún và giảm dần tập quán canh tác lạc hậu có thể xem là “cuộc chiến” thực sự ở nhiều huyện miền núi, trong đó có Cẩm Thủy. Hướng đi của huyện là tập trung xây dựng và phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung. Đến nay, toàn huyện đã có hàng chục trang trại chăn nuôi tập trung và hàng trăm mô hình gia trại chăn nuôi tổng hợp, trong đó có nhiều mô hình được đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả kinh tế

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trang trại chăn nuôi lợn thịt tại xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy cho Công ty TNHH Xây dựng vận tải Thành Tín trên diện tích 10ha, công suất lợn thịt 20.000 con/năm. Công ty Thành Tín đã nhận được quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, quyết định chấp thuận địa điểm, đồng ý kế hoạch sử dụng đất năm 2020, phần còn lại doanh nghiệp đang tiến hành, tuy nhiên diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp đã tác động đến không nhỏ đến xã hội, doanh nghiệp đã phải tạm dừng xây dựng khu chăn nuôi của công ty. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để dự án được triển khai đúng tiến độ để dự án chăn nuôi lợn thịt xã Cẩm Phú sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, góp một phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã Cẩm Phú cũng như huyện Cẩm Thuỷ, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập của người dân trên địa bàn xã miền núi Cẩm Phú. Trải qua 14 năm hình thành và phát triển, công ty Thành Tín luôn luôn hoàn thành tốt các nghĩa vụ Nhà nước và đóng góp cho địa phương, tham gia hỗ trợ nhiều chương trình phúc lợi và từ thiện, tạo điều kiện cho nhiều lao động trên địa phương trong nhiều năm

Những năm gần đây, người sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các nông hộ nhỏ lẻ gặp nhất nhiều khó khăn về đầu ra, giá thành bấp bênh. Việc xây dựng trang trại quy mô lớn, chất lượng cao, mang tính bền vững được coi là giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của ngành chăn nuôi, hạn chế những tác động tiêu cực của thị trường. Đây cũng là mục tiêu mà công ty Thành Tín đang hướng tới. Trong thời gian tới, ban lãnh đạo công ty mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cơ quan hữu quan để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, đóng góp một phần sức mình vào sự phát triển của địa phương.

PV