Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng của các doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực môi trường, công nghiệp 4.0 có tác động tích cực trong ngắn hạn và hết sức tích cực trong trung hạn và dài hạn nhờ các ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường.

            Kết tinh nhiều thế mạnh, Công ty Xăng dầu B12 là đơn vị đầu mối của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ở phía Bắc với bề dày 47 năm xây dựng và phát triển.Công ty có một hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật quy mô, hiện đại như: cầu cảng tiếp nhận xăng dầu có trọng tải lên đến 40.000 DWT với năng lực tiếp nhận tối đa 6 triệu m3/năm, hệ thống kho bể với tổng sức chứa 357.200 m³, 130 cửa hàng xăng dầu, hơn 600km đường ống đi qua 6 tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc…Thực hiện chiến lược phát triển của ngành, Công ty Xăng dầu B12 đã lập quy hoạch tổng thể và phê duyệt kế hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, đảm bảo an toàn môi trường tạo sự tăng trưởng bền vững giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030.

 

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Công ty và hệ thống phao quây dầu thường trực tại cảng tiếp nhận xăng dầu

            Với đặc thù ngành nghề kinh doanh xăng dầu là mặt hàng dễ cháy nổ và tác động ảnh hưởng tới môi trường. Nhận thức được điều đó, tập thể Ban lãnh đạo Công ty xăng dầu B12 luôn quan tâm, coi trọng và đặt lên hàng đầu công tác đảm bảo an toàn PCCN và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

            Đối với công tác bảo vệ môi trường, Công ty nghiêm túc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, tổ chức lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các kho, cảng xăng dầu, tuyến ống dẫn xăng dầu và cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các cửa hàng xăng dầu và định kỳ quan trắc, kiểm soát ô nhiễm môi trường theo nội dung yêu cầu của báo cáo tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường và chấp hành các quy định của pháp luật. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất kinh doanh. Công ty triển khai lắp đặt hệ thống thu, dẫn hơi xăng dầu tại bến xuất ô tô xi téc, lắp đặt mái phao chống bay hơi xăng dầu cho các bể chứa xăng dầu sáng, sơn phản nhiệt cho các bể chứa xăng dầu và lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu khi nhập hàng tại các cửa hàng xăng dầu theo quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; lắp đặt hệ thống đo mức tự động tại các bể chứa trong các kho xăng dầu; đo tính xuất nhập hàng hóa bằng lưu lượng kế…nhằm hạn chế tối đa bay hơi xăng dầu, giảm thiểu ô nhiễm không khí, đảm bảo an toàn PCCN.

leftcenterrightdel
 Kho xăng dầu đầu mối của Công ty với hệ thống cây xanh bao quanh, đảm bảo an toàn môi trường.

            Về xử lý nước thải nhiễm dầu, Công ty đầu tư áp dụng công nghệ vi sinh kết hợp với hệ thống lắng gạn cơ học, thiết bị tách dầu VH-B12 lắp đặt cho toàn bộ các công trình kho xăng dầu theo chu trình kín tạo môi trường kho xăng dầu sạch đẹp. Nguồn nước thải nhiễm dầu trong kho được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn/quy chuẩn Việt Nam quy định trước khi đưa ra môi trường. Đầu tư 1900m phao quây dầu, 01 bộ bơm hút tràn dầu (Skimmer), 02 tàu làm nhiệm vụ lai dắt, cứu hộ, chữa cháy trên biển cùng với các phương tiện thủy trang bị có sẵn tạo thành hệ thống đồng bộ, hoàn chỉnh sẵn sàng ứng cứu sự cố tràn dầu tại Cảng dầu B12 và tham gia các hoạt động ứng cứu sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi có yêu cầu. Để đảm bảo an toàn khi tầu vào làm hàng tại cầu tầu 40.000DWT Cảng dầu B12, trong năm 2019 Công ty Xăng dầu B12 đầu tư lắp đặt hệ thống phao quây dầu thường trực (560m) tại cầu tầu 40.000DWT.

            Đối với việc xử lý chất thải rắn, Công ty đã đầu tư các trang thiết bị chứa đựng chất thải phát sinh tại các vị trí sản xuất kinh doanh và nhà kho chứa chất thải nguy hại. Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại để xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Công ty đã đăng ký kê khai nộp phí nước thải và lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước trình các cơ quan chức năng phê duyệt và đã được cấp Giấy phép thải vào nguồn nước theo quy định.

leftcenterrightdel
Diễn tập phương án xử lý sự cố tràn dầu bằng hệ thống phao quây trên biển. 

            Công tác phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn được Công ty luôn đặt lên hàng đầu. Công ty xây dựng và dự phòngđủ số lượng BHLĐ, thiết bị, phương tiện PCCN tại các vị trí, cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân. Hàng năm, Công ty tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ cho người lao động theo đúng Thông tư số 27, ngày 18/10/2013 của Bộ LĐ-TB&XH cho 100% CNV lao động.

            Những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường mà Công ty Xăng dầu B12 đã và đang thực hiện đã khẳng định phương châm sản xuất kinh doanh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”./.