Trong những năm qua, ngành thủy sản tỉnh Nam Định đã tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa có giá trị kinh tế cao đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội kết hợp bảo vệ an ninh quốc phòng, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Để đảm bảo cho nguồn lợi thủy hải sản được duy trì và phát triển bền vững, UBND tỉnh Nam Định đã đề ra những giải pháp cụ thể trong đó cho phép đầu tư xây dựng cảng cá theo quy hoạch là một trong những giải pháp nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả khai thác hải sản, tập trung phát triển đội tàu có công suất lớn khai thác xa bờ, các nghề khai thác có tính chọn lọc cao, giảm dần số lượng tàu công suất nhỏ khai thác ven bờ.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Quần Vinh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định do Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định làm Chủ đầu tư nằm trong Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là dự án có ý nghĩa rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu neo đậu và dịch vụ hậu cần cho tàu cá của bà con ngư dân tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận; hỗ trợ tích cực cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Dự án được phê duyệt đầu tư theo Quyết định của UBND tỉnh Nam Định; tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên đến giữa năm 2020 dự án mới đủ điều kiện để tiến hành lựa chọn nhà thầu và được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện xây dựng một số hạng mục công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cảng cá Quần Vinh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Giai đoạn I. Là một dự án có kết cấu phức tạp, nằm trong vùng triều nên việc thi công xây dựng và giám sát công trình đòi hỏi cần có những nhà thầu thực sự có năng lực, có kinh nghiệm lâu năm trong việc triển khai thi công công trình ven biển. Ngược lại nếu không lựa chọn được đơn vị thực sự có năng lực và kinh nghiệm, có uy tín trong công tác triển khai và giám sát thi công có thể dẫn tới thời gian thi công công trình bị kéo dài, không đảm bảo tiến độ đã đề ra; việc triển khai thi công các hạng mục công trình không thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo thiết kế được duyệt.  

Theo quy định của Luật Đấu thầu về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư hướng dẫn của các Bộ; Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đã tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát công trình là những đơn vị ngoài năng lực về kỹ thuật còn được đánh giá là những đơn vị luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị đảm bảo các quyền lợi, chính sách theo đúng các quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội và các quy định khác của Nhà nước. Việc triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu trên đều được thực hiện công khai, minh bạch trên hệ thống Mạng đầu thầu quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 30/7/2020, Sở NN&PTNT Nam Định đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng một số hạng mục công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cảng cá Quần Vinh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Giai đoạn I). Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy đã được lựa chọn là đơn vị trúng thầu thi công xây dựng công trình. Đây là Công ty đã thi công rất nhiều công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Đặc biệt là Công ty có kinh nghiệm thi công lâu năm đối với các công trình đê biển, cống biển, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão….và các công trình liên quan đến mực nước thủy triều. Các công trình Công ty thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của tỉnh Nam Định và được các Chủ đầu tư đánh giá rất cao. Mặc dù nguồn vốn đầu tư cho dự án còn nhiều khó khăn, nhưng đơn vị thi công đã cam kết triển khai thi công công trình theo đúng tiến độ dự án đã được phê duyệt; đảm bảo kịp thời phát huy hiệu quả của dự án trong việc phục vụ sản xuất của nhân dân như mục tiêu đã đề ra.

Với tư cách thay mặt Chủ đầu tư giám sát các nội dung công việc theo quy định thì việc giám sát công trình có tính chất phức tạp (các hạng mục có kết cấu phức tạp, thi công trong vùng triều) khi thi công theo con nước đòi hỏi việc giám sát phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có hệ thống. Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định – Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công trình đã trúng thầu gói thầu tư vấn giám sát một số hạng mục công trình trên được Chủ đầu tư phê duyệt. Đây là những đơn vị đã có kinh nghiệm lâu năm thiết kế và giám sát công trình; đội ngũ cán bộ tư vấn giám sát trưởng cũng như cán bộ giám sát thực sự có đủ năm kinh nghiệm, thường xuyên bám sát hiện trường và có tính liên tục, hệ thống (tránh trường hợp đơn vị tư vấn giám sát khi trúng thầu thay đổi cán bộ giám sát, hoặc thuê dịch vụ giám sát…dẫn đến việc giám sát không đảm bảo theo quy định cũng như gây thất thoát trong quá trình thi công xây dựng).

Có thể nói, công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên đã được Chủ đầu tư tổ chức thực hiện đúng trình tự, công khai, minh bạch, đúng quy định; đảm bảo tính khách quan và lựa chọn các đơn vị thực sự có năng lực, có kinh nghiệm để dự án được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả mục tiêu của dự án./.