Đảng bộ Trường Cao đẳng y tế Ninh Bình là tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình. Với bề dày truyền thống 57 năm (1963-2020) xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, tập thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới; các thế hệ lãnh đạo cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất cao, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

leftcenterrightdel
(BCH Đảng bộ trường CĐYT Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025)

Hiện tại, Đảng bộ Trường có 91 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy có 03 đồng chí. Trong thời gian qua, Đảng bộ Nhà trường không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chủ động lãnh đạo đổi mới toàn diện các hoạt động trong Nhà trường, bảo đảm để Nhà trường luôn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế cho tỉnh và cho đất nước, cụ thể:

Đảng bộ nhà trường luôn cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các văn bản của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành các nghị quyết, quy định, quy chế, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Sau mỗi kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ trường đã ban hành Quy chế làm việc; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Giám hiệu; Chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; Quy chế làm việc của các chi ủy, chi bộ; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ đã gắn việc nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung của chỉ thị, nghị quyết có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của Nhà trường vào buổi sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên thảo luận, nắm chắc vấn đề; căn cứ vào tình hình thực tế của chi bộ để xây dựng chương trình công tác cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ, thực tiễn.

Nhận thức rõ vai trò của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng vừa có ảnh hưởng và tác động tích cực đối với việc xây dựng, phát triển đường lối, nhiệm vụ chính trị; vừa ảnh hưởng lớn đến toàn bộ các mặt xây dựng Đảng. Đảng ủy luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Trường. Cùng với việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, Đảng bộ Trường đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII. Theo đó, với chương trình hành động từng năm, nhà trường lựa chọn một số vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm trong từng lĩnh vực, về phương pháp công tác, đề ra biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

Đảng ủy nhà trường coi trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong các hoạt động của cơ quan. Đảng bộ đã chỉ đạo Ban Giám hiệu phối hợp với Công đoàn xây dựng và thực hiện tốt các quy chế có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức trong Trường. Các chi bộ đi vào đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt; đồng thời chú trọng nắm bắt, dự báo diễn biến tư tưởng phát sinh trong từng chi bộ, có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống. Đảng ủy, giám sát về tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ và đảng viên là cán bộ quản lý; luôn lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý của đảng viên. Khẳng định được bản lĩnh chính trị của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của cơ quan, đơn vị.

Trong công tác phát triển đảng viên, các chi bộ đã xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm. Đảng uỷ luôn lấy nhiệm vụ phát triển đảng viên làm tiêu chí đánh giá, xếp loại các chi bộ cuối năm. Trong kết nạp đảng viên mới, luôn gắn kết chặt chẽ giữa chỉ tiêu số lượng và chất lượng; gắn yêu cầu trẻ hóa với trí tuệ hoá... nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ trường Cao đẳng y tế Ninh Bình đã kết nạp được 64 đảng viên mới. Số đảng viên mới đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu; luôn làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên và đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Trường.

Với bề dày truyền thống 57 năm (1963-2020) bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Giám hiệu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước trưởng thành và phát triển, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao cho tỉnh nhà và cho đất nước. Chính vì vậy trường Cao đẳng y tế Ninh Bình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đảng uỷ đã chủ động xây dựng, triển khai chương trình công tác cụ thể tới các chi bộ, các phòng, bộ môn và các tổ chức đoàn thể với phương châm “đổi mới toàn diện công tác đào tạo” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập trong nhà trường. Với chủ trương đó, Nhà trường thường xuyên tổ chức tốt các cuộc hội thảo, tập huấn, các buổi giao ban, dự giờ, bình giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi để trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới hình thức đánh giá kết quả thi lý thuyết cũng như thực hành tại bệnh viện; tích cực thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai ứng dụng phần mềm vào quản lý đào tạo, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đã đề ra: Hiện tại nhà trường đang đào tạo 03 mã ngành chính là Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng dược và Y sỹ đa khoa, bao gồm cả hệ chính quy và liên thông. Hàng năm tỷ lệ HSSV tốt nghiệp luôn đạt từ 99% trở lên trong đó khá giỏi chiếm 70-75% còn lại là trung bình khá, không có HSSV yếu kém.

Kết quả thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, tỉnh, toàn quốc từ năm 2015 đến nay có 52 đ/c đạt giải (trong đó có 44 đ/c đạt giải cấp Trường, 07 đ/c đạt giải cấp tỉnh, 01 đ/c đạt giải toàn quốc). Hầu hết giảng viên được tập huấn về phương pháp dạy học tích cực, phương pháp đánh giá mới, 100% giảng viên đã được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Hằng năm, giảng viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và các chuyên đề về quy chế tuyển sinh, các quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội.

Những thành tích nêu trên trước hết là do vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ Nhà trường được thực hiện và phát huy hiệu quả; là kết quả từ công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, tạo không khí dân chủ để cán bộ, đảng viên, học viên tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương về đổi mới hoạt động. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên,  góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình lần thứ XX đã đề ra phương hướng chung của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất tập trung lãnh đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiền phong gương mẫu, năng động sáng tạo của cán bộ đảng viên; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I”. Phát huy những thành tích đã đạt được với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm, trong những năm tới, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong nghị quyết Đại hội; tạo bước chuyển biến mới, toàn diện, vững chắc và hiệu quả xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh./.