Năm 2017, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn; các ngành nghề, dịch vụ phát triển chưa thật ổn định. Dưới dự chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân xã đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, cùng với các giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nên đã giành được nhiều thắng lợi.

leftcenterrightdel
Trình diễn mô hình mạ khay cấy bằng máy tại xã Độc Lập (Ảnh: Sở KH-CN Thái Bình) 

Công tác xây dựng và duy trì NTM luôn luôn được ban lãnh đạo xã đặt lên hàng đầu. Một trong những cách làm giúp Độc Lập nhanh chóng về đích NTM là xã đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi gắn với công tác đào tạo, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến nông dân. Công tác dồn điền đổi thửa gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng đồng ruộng, cơ giới hóa sản xuất được quan tâm chỉ đạo. Tổng giá trị sản xuất năm 2017 của xã đạt trên 205 tỷ đồng; trong đó giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp đạt hơn 60 tỷ, từ xây dựng đạt hơn 103 tỷ, từ dịch vụ - thương mại đạt hơn 42 tỷ.

Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa về công cuộc xây dựng NTM là “dân bàn, dân làm, dân hưởng”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch từ khâu dự toán, thi công đến quyết toán công trình. Đặc biệt, xã đã làm tốt công tác dân vận, vận động người dân đóng góp tiền của, công sức xây dựng NTM. Quan điểm của xã là tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó cần đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực… Với cách làm đó, Độc Lập đã tạo được sự đồng thuận cao, phát huy tính dân chủ tập thể trong nhân dân.

Thôn Đồng Phú, xã Độc Lập - quê hương nhà bác học Lê Quý Đôn

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn mới, xã đã tập trung cùng với huyện thực hiện giải phóng mặt bằng đường 453, đôn đốc công ty nước sạch Nam Long nâng cấp, cải tạo, đấu nối mở rộng phạm vi, nâng cao áp lực nước. Đến nay, toàn xã đã có trên 68% số hộ dùng nước sạch.

Độc Lập hiện nay đang là xã nông thôn mới của huyện Hưng Hà, nhưng để duy trì và mang tính bền vững, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hồng Lư nhấn mạnh: “phải tiếp tục tuyên truyền mạnh hơn để NTM thật sự đi vào chiều sâu và rộng khắp, tạo niềm tin cao trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy hơn nữa công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên quê hương Độc Lập”.

Minh Vỹ