Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Thịnh là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thịnh. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Hà Thịnh bao gồm: Dệt, sợi, hoàn tất sản phẩm dệt may, các ngành công nghiệp hỗ trợ dệt may. Dự kiến năm 2019 thực hiện xong công tác GPMB, bàn giao đất cho Chủ đầu tư san nấp mặt bằng và triển khai xây dựng dự án; theo kế hoạch Quý II, năm 2020 dự án đi vào hoạt động 100% diện tích đất nông nghiệp được thu hồi chuyển mục đích sử dụng sang đất công nghiệp.

leftcenterrightdel
 

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa ( tỉnh Bắc Giang ) - Ngô Tiến Dũng cho biết: Địa phương đang tập trung GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cụm công nghiệp Hà Thịnh; việc UBND huyện Hiệp Hòa thực hiện triển khai các bước GPMB, thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hà Thịnh trong thời gian qua là đúng quy định của pháp luật, ngày khi bắt đầu thực hiện dự án, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác GPMB tới Ban chỉ đạo và các ban, ngành đoàn thể, cơ quan chuyên môn huyện; Đảng ủy, HĐND,UBND các ban, ngành đoàn thể từ xã đến các thôn có đất nằm trong dự án Nhà nước thu hồi. Đến nay đã có 400 hộ dân, với diện tích trên 20 ha đất nông nghiệp trồng cây hàng năm được Nhà nước thu hồi ở các thôn Đa Hội và Gò Pháo thuộc xã Hợp Thịnh đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất cho chủ đầu tư.

Dự án Cụm công nghiệp Hà Thịnh được UBND huyện Hiệp Hòa xác định là dự án lớn, trọng điểm, nhằm góp phần đưa huyện Hiệp Hòa trở thành thị xã sau năm 2020 và thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và là điểm nhấn về phát triển kinh tế - xã hội các xã nằm ở phía Tây của huyện, bao gồm ( Hợp Thịnh, Đại Thành, Quang Minh...)

Dự kiến khi Cụm công nghiệp Hà Thịnh khởi công đi vào hoạt động sẽ thu hút trên 40 nghìn lao động vào làm việc, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương; ngoài ra sẽ thu hút các hoạt động dịch vụ đi kèm xung quanh Cụm công nghiệp, làm tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Chính - Phó chủ tịch UBND huyện, trong quá trình tổ chức thực hiện GPMB dự án một số công dân thôn Hương Ninh chưa đồng thuận và có ý kiến thắc mắc về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, cấp GCNQSD đất sau khi UBND huyện đã có Thông báo thu hồi đất, môi trường, tuyển dụng lao động.... UBND huyện đã tiến hành đối thoại và trả lời, theo đó đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã được HĐND tỉnh Bắc Giang có Nghị quyết thông qua, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt làm căn cứ thực hiện, việc UBND huyện không thực hiện việc cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong dự án đã có thông báo thu hồi đất là đúng với quy định tại khoản 6 - Điều 19 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. Trong đó: Các trường hợp không cấp GCNQSD đất cụ thể như sau “ Người sử dụng đất có đủ điều kiện được cấp GCNQSD đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì dừng không cấp GCNQSD đất”. Ngoài ra UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lập hồ sơ các thửa đất nông nghiệp ngoài chỉ giới thu hồi đất Cụm công nghiệp Hà Thịnh để in giấy chứng nhận QSD đất cấp cho nhân dân, dự kiến cấp trong tháng 7/2019; các nội dung liên quan đến Môi trường dự án, ưu tiên tuyển dụng lao động việc làm đối với người dân mất đất sau khi dự án đi vào hoạt động đã được chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thịnh cam kết bằng văn bản.  

Dự án Cụm công nghiệp Hà Thịnh là dự án do Nhà nước thu hồi đất, được thực hiện theo điểm d, khoản 3 - Điều 62 Luật đất đai 2013; về chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB được UBND huyện Hiệp Hòa áp dụng thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bà tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện Hiệp Hòa về phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ dự án và các quy định khác của pháp luật, theo đó tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 78.192.000 đồng/sào 360 m2. Ngoài ra đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất Nhà nước thu hồi trên 70 % của 01 định xuất giao ruộng thì được hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động quy tiền là 3.500.000 đồng/lao động. Tại Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh quy định việc hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi, khoản 5 quy định:

“Đối với đất ở, đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản giao ổn định lâu dài, thì hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản trên đất Nhà nước thu hồi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ hoặc chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ ( có lý do chính đáng được UBND cấp xã xác nhận ) và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong thời gian 20 ( hai mươi) ngày kể từ ngày nhận tiền ghi tại thông báo chi trả tiền của UBND cấp huyện hoặc Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB thì được hỗ trợ với mức 40.000 đồng/m2 ( tương ứng 14.400.000 đồng/360 m2); hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản trên đất Nhà nước thu hồi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ hoặc chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ ( có lý do chính đáng được UBND cấp xã xác nhận ) và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong thời gian từ ngày thứ 21 đến ngày thứ 30 kể từ ngày nhận tiền ghi tại thông báo chi trả tiền của UBND cấp huyện hoặc Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB thì được hỗ trợ với mức 20.000 đồng/m2 ( tương ứng 7.200.000 đồng/360 m2); các trường hợp nhận tiền sau 30 ( ba mươi) ngày kể từ ngày nhận tiền ghi tại thông báo chi trả tiền của UBND cấp huyện hoặc Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB thì không được hỗ trợ”.

Trình tự thủ tục thu hồi đất dự án Cụm công nghiệp Hà Thịnh được UBND huyện Hiệp Hòa thực hiện theo Điều 69, Điều 70, Điều 71 Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập kinh tế với nhiều thời cơ, thách thức mới, Bắc Giang nằm trong một số tỉnh dẫn đầu về thu hút đầu tư trên cả nước với rất nhiều dự án trong và ngoài nước. Đó chính là tiềm năng, thế mạnh để các sở, ban, nghành có những chiến lược, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 60 Cụm công nghiệp và 6 Khu công nghiệp ( Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu, Vân Trung, Hòa Phú, Việt Hàn ), với tổng diện tích quy mô cả Cụm công nghiệp và các Khu công nghiệp là trên 5.000 ha, tỷ lệ lấp đầy các Khu, Cụm công nghiệp đạt trên 80 %; giai đoạn 2011-2018, các Khu, Cụm công nghiệp đã giải quyết việc làm mới cho 120.000 lao động, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng. Riêng huyện Hiệp Hòa đến nay đã thành lập 07 Cụm công nghiệp và 01 Khu công nghiệp, với quy mô diện tích khoảng 550 ha.

Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 thành lập mới khoảng 40 Cụm công nghiệp và 4 Khu công nghiệp, nâng tổng số có 100 Cụm công nghiệp và 10 Khu công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 8.000 ha. Tin rằng, huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang trong những năm tiếp theo sẽ luôn hoàn thành suất sắc công việc để lập thành tích nhiều hơn nữa trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà, đồng thời góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH chung của cả nước.

Kim Dung