Ông Bùi Anh Tấn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước từ thuế, phí tính cân đối năm 2017 thực hiện được 3.066 tỷ đồng, đạt 117% dự toán Chính phủ giao, đạt 108% dự toán HĐND tỉnh và đạt 103% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao, so với cùng kỳ 2016 tăng 5%, “Điều đáng mừng là hầu hết các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với thực hiện năm 2016. Trong đó thu từ công thương nghiệp - ngoài quốc doanh tăng trên 3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 65%, thuế thu nhập cá nhân tăng 15%”.

leftcenterrightdel
Ông Bùi Anh Tấn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình 

 

Bên cạnh kết quả thu NSNN trên đây, ông Bùi Anh Tấn cũng cho biết, công tác tuyên truyền, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế đã có những chuyển biến tích cực. Cục Thuế đã cập nhật, niêm yết công khai thông tin về bộ thủ tục hành chính, công khai doanh thu, mức thuế của hộ cá nhân trên trang web của Cục Thuế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, truyền thông trong tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế. “Tất cả những chính sách thuế mới đều được Cục Thuế thông tin, giải đáp kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Có được kết quả trên, ông Bùi Anh Tấn cho biết, ngoài sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế Hòa Bình, còn có sự chủ động phối hợp tốt với các sở, ngành của tỉnh, từ đó tham mưu với UBND tỉnh triển khai tốt công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, nhất là những khoản thu từ đất; triển khai tốt việc thu phí, lệ phí; các giải pháp chống thất thu NSNN, gian lận thương mại và thu hồi nợ đọng thuế…. Chủ động trong việc kiểm soát, theo dõi việc kê khai thuế, nộp thuế và nắm bắt các nguồn thu, đối tượng thu, địa bàn thu. Ngay từ đầu năm, cục thuế đã xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện dự toán thu ngân sách, chỉ tiêu thu nợ, chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra, chỉ tiêu khai thuế, đồng thời gắn trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, của từng cán bộ công chức trong việc thực hiện từng chỉ tiêu. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, gắn với việc bình xét thi đua, qua đó đã góp phần hỗ trợ tốt cho công tác thu ngân sách”, ông Tấn nói.

Đột phá trong công tác thu hồi nợ thuế

Cục trưởng Bùi Anh Tấn cho biết, công tác thu hồi nợ thuế tiếp tục là điểm sáng trong năm 2017. Theo báo cáo, tính đến 31/12/2017 số tiền nợ thuế trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 295 tỷ đồng, giảm 14 tỷ đồng so với 31/12/2016, trong đó: Nợ khó thu là 150 tỷ đồng; Nợ có khả năng thu là 145 tỷ đồng chiếm 5% dự toán thu năm 2017. Kết quả xử lý nợ tính đến hết 31/12/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế thu được 152 tỷ đồng, bằng 49% tổng số nợ tại thời điểm 31/12/2016, trong đó: Thu bằng biện pháp quản lý nợ là 126 tỷ đồng và bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 26 tỷ đồng. Có được kết quả trên, bên cạnh việc gắn trách nhiệm đối với các cấp lãnh đạo, từng cán bộ trong việc đôn đốc, thu hồi nợ thuế, Cục Thuế đã thực hiện tốt việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu; linh hoạt và áp dụng đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ đọng thuế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; phát huy hiệu quả thiết thực của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của nhà nước và tôn vinh các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Ngoài kết quả nổi bật về thu hồi nợ thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế cũng cơ bản hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Theo đó, Cục thuế đã kết luận thanh tra được 48 doanh nghiệp, đạt 100% so với kế hoạch. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp sau thanh tra là 14.520 triệu đồng , tăng 20% so với cùng kỳ. Qua thanh tra còn xác định giảm lỗ 39.196 triệu đồng; giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ là 15.000 triệu đồng. Số tiền thuế và tiền phạt nộp vào NSNN là 10.491 triệu đồng, đạt 72% trên tổng số thuế truy thu, phạt, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra thuế đã thực hiện với 6.674 lượt hồ sơ khai thuế, số hồ sơ chấp nhận là 6.628 lượt hồ sơ, số hồ sơ điều chỉnh là 11 hồ sơ, số hồ sơ chuyển kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế là 35 hồ sơ, số thuế điều chỉnh tăng là 4 triệu đồng, giảm lỗ là 601 triệu đồng; Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế: Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số cuộc kiểm tra hoàn thành là 390 cuộc, đạt 99% kế hoạch Tổng cục giao, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt sau kiểm tra là 30.884 triệu đồng, giảm lỗ 113.965 triệu đồng, giảm khấu trừ 5.967 triệu đồng; Thực hiện 26 cuộc kiểm tra hoàn thuế GTGT trong đó: Kiểm tra trước hoàn 12 cuộc: Số tiền đề nghị hoàn 22.194 triệu: Số tiền thuế được hoàn 16.341 triệu đồng, số tiền không được hoàn 5.853 triệu đồng; Kiểm tra sau hoàn 14 cuộc: Số tiền thuế đã hoàn: 72.516 triệu đồng, số thuế truy hoàn và tiền phạt 716 triệu đồng.

Ghi nhận kết quả đã đạt được của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh cho rằng, kết quả này đã có đóng góp rất quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN của toàn ngành Thuế nói chung và Cục Thuế Hòa Bình nói riêng. “Việc thu ngân sách vượt dự toán được giao là việc Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; công tác thu hồi nợ đọng cũng được Cục Thuế Hòa Bình thực hiện rất quyết liệt…”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh nói.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2018

Năm 2018, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình được Chính phủ giao là 2.687 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán thu năm 2017; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND giao dự toán là 3.325 tỷ đồng. Cục trưởng Bùi Anh Tấn nhận định, tình hình kinh tế - xã hội của Hòa Bình cũng như cả nước đang trên đà phục hồi ổn định và tiếp tục có sự tăng trưởng khá trong năm 2018. Tuy nhiên, ông Tấn cũng cho rằng, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng tiềm ẩn những khó khăn. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018, Cục Thuế sẽ tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt các giải pháp. “Toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế Hòa Bình sẽ đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2018”, ông Tấn nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh cũng chỉ đạo, đề nghị Cục Thuế Hòa Bình tiếp tục thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình, có kế hoạch triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018. Cục Thuế phải giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, phải thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ các nguồn thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra việc hoàn thuế, thanh tra doanh nghiệp nợ đọng thuế, doanh nghiệp rủi ro cao về thuế…. để người nộp thuế thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước”, ông Khánh nói./.

Cục thuế Hòa Bình