Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Đài - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ. Ông cho biết, mục tiêu mà ngành Thuế hướng đến là bảo đảm cho doanh nghiệp (DN) một môi trường thuận lợi và tin cậy khi thực hiện các quyền của mình. Đó là các quyền: được hướng dẫn thực hiện pháp luật thuế, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích việc tính thuế, ấn định thuế; các quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thuế để tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi nhất để DN khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Là người trực tiếp đến cơ quan thuế làm thủ tục cấp mã số thuế của công ty, ông Nguyễn Đình Thế - Giám đốc Công TNHH Xăng dầu Cầu Đá (huyện Lâm Thao) cho biết: Ngay sau khi được cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh cấp mã số DN thì đồng thời cơ quan thuế cũng thực hiện cấp mã số thuế ngay trong ngày làm việc. Do mới bắt đầu tham gia kinh doanh, còn chưa hiểu nhiều về các quy trình, thủ tục cấp mã số thuế, nhưng qua lần làm thủ tục cấp mã số thuế vừa rồi, tôi thấy cơ quan thuế và các cơ quan liên quan làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chu đáo, nhanh chóng, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi để công ty đi vào hoạt động.

Ông Phan Quốc Hoàn - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàn Dũng (thành phố Việt Trì) cho biết, việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký DN, đồng thời cũng là mã số thuế của công ty chỉ mất một ngày làm việc. Ngày hôm sau, công ty đã nhận được thông báo mã số thuế từ cơ quan thuế. Trong quá trình làm thủ tục về thuế, công ty còn được cơ quan thuế phổ biến, hướng dẫn một số thủ tục ban đầu như: Mở tài khoản ngân hàng; đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế; khai, nộp phí môn bài; đăng ký mã số thuế cá nhân; đăng ký sử dụng hóa đơn… Tôi rất hài lòng về tinh thần phục vụ, hỗ trợ công ty ngay từ ngày đầu khởi nghiệp của các cơ quan thuế trong tỉnh Phú Thọ.

leftcenterrightdel
Tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Cục Thuế tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Văn Học) 

Theo số liệu tổng hợp của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã thực hiện cấp hơn 900 mã số thuế cho DN, tổ chức kinh doanh, chi nhánh DN thành lập mới; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về thuế để DN sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, các DN được cơ quan thuế các cấp phổ biến những ưu đãi mà DN nhỏ và vừa được hưởng khi mới thành lập theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) như: được hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, công nghệ; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý... Về thuế và kế toán, DN được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập DN thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng theo quy định của pháp luật; DN siêu nhỏ được áp dụng các TTHC thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán…

Bên cạnh đó, ngành Thuế xây dựng, thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ để DN khởi nghiệp; phát triển sản xuất, kinh doanh; khai thuế, nộp thuế…trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Trung ương và địa phương. Đặc biệt, để hỗ trợ cho DN, trên trang Website của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ http://phutho.gdt.gov.vn  ngành Thuế đã xây dựng chuyên mục “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” đăng tải những nội dung hướng dẫn, hỗ trợ DN khởi nghiệp như: Chuẩn bị thành lập DN; các thủ tục ban đầu; hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế; hướng dẫn về hóa đơn, sổ sách kế toán; một số lưu ý và các văn bản có liên quan.

Hiện nay, ngành Thuế Phú Thọ đang đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp cụ thể hỗ trợ DN sản xuất, kinh doanh cũng như trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong đó, ngành Thuế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; đẩy mạnh cải cách TTHC thuế theo Kế hoạch cải cách hệ thống thuế của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mã số thuế tự động ngay trong ngày cho DN; triển khai mở rộng, vận hàng thông suốt dịch vụ khai thuế và nộp thuế điện tử…

Trong công tác tuyên truyền - hỗ trợ, ngành Thuế Phú Thọ đã chủ động biên soạn lại tài liệu các chính sách mới sửa đổi, bổ sung; TTHC mới thay đổi ngắn gọn, dễ hiểu và gửi qua email đến từng DN; xuất bản Bản tin Thuế (mỗi tháng một số), cập nhật những nội dung trọng tâm về chính sách thuế mới, các văn bản hướng dẫn về thuế, giải đáp vướng mắc về thuế để gửi trực tiếp đến DN qua Email. Đồng thời, ngành Thuế bố trí đủ cán bộ, vững về nghiệp vụ, có phong cách giao tiếp lịch sự, thái độ và tác phong làm việc cởi mở, tận tình tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định các vướng mắc cho DN dưới mọi hình thức./.

                                                                                      Văn Học

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ