Theo định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới sản xuất rau an toàn thành phố đến năm 2020, huyện Phúc Thọ đã tiến hành triển khai lập và thực hiện 5 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất rau an toàn: Thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc; thôn Phú An, xã Thanh Đa, khu đất bãi xã Hát Môn; khu bãi A, xã Vân Phúc và vùng sản xuất rau an toàn xã Võng Xuyên. Như vậy, toàn huyện Phúc Thọ có 520 ha trồng rau an toàn thuộc 23 xã, thị trấn. Trung bình, mỗi năm, huyện Phúc Thọ cung cấp ra thị trường gần 40.000 tấn rau các loại…

Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả nên đời sống nhân dân huyện Phúc Thọ cải thiện đáng kể. Nhiều hộ gia đình trồng rau an toàn ở Thanh Đa cho thu nhập trung bình từ 400 đến 600 triệu đồng/ha. Hoặc ở xã Hát Môn, trước khi thực hiện dự án sản xuất rau an toàn người dân trồng đậu tương với hiệu quả kinh tế thấp, khoảng 100 triệu/ha/năm. Sau khi dự án cơ bản hoàn thiện và đưa vào sử dụng, bước đầu đã trồng từ 15 đến 20 ha rau an toàn cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, ở xã này có 2 đơn vị đang thuê đất của dự án để triển khai trồng rau, gồm: HTX Rau Đan Phượng thuê 1 ha trồng măng tây xanh và một cá nhân thuê 1,5 ha trồng rau trong nhà màng nhà lưới.

Tiếp tục thành quả đó, huyện Phúc Thọ đã kiến nghị thành phố chấp thuận các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất rau an toàn xã Võng Xuyên, bãi A xã Vân Phúc, thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc là vùng sản xuất rau an toàn tập trung trọng điểm của thành phố. Đồng thời, hỗ trợ vốn các dự án nêu trên đang thực hiện dở do thiếu vốn nhằm sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả. Cùng với đó, huyện Phúc Thọ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp theo hướng hiện đại thông qua cơ chế chính sách, quan tâm, đầu tư về giống, vốn, hướng dẫn kỹ thuật, đầu ra của sản phẩm; tập trung xây dựng quy hoạch, thực hiện tuyên truyền, vận động để nhân dân mạnh dạn chuyển đổi và nhân rộng các mô hình theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế; tiếp tục có chính sách ưu đãi cho vùng chuyên canh và tiêu thụ rau an toàn, hỗ trợ giá bán, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, tăng cường đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất…, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương./.

H.N