leftcenterrightdel
Trụ sở làm việc phường Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

Theo ông Đỗ Văn Thuấn, Chủ tịch UBND phường Đông Hải 1, tiếp công dân là hoạt động thể hiện quyền dân chủ của nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, chính quyền phường luôn coi công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng, giúp lãnh đạo nắm được những tâm tư, nguyện vọng, những thông tin phản hồi, các kiến nghị, góp ý của nhân dân từ thực tiễn trong việc thực hiện pháp luật, từ đó kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ các nội dung không phù hợp. Tiếp công dân là công việc đặc thù, là khâu đầu tiên của quá trình giải quyết KNTC. Do đó, nếu công tác tiếp công dân được làm tốt ngay từ cơ sở sẽ hạn chế được tình trạng khiếu kiện vượt cấp, củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, phường Đông Hải 1 luôn coi trọng và tăng cường công tác tiếp công dân. Lãnh đạo UBND trực tiếp tiếp công dân hàng tuần và tiếp đột xuất nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn kịp thời giải quyết trong phạm vi thẩm quyền để tránh gây bức xúc hoặc đơn thư vượt cấp. Hàng năm, UBND phường đều xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn nhằm tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của chính quyền địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc. Đơn đề nghị, kiến nghị của công dân được văn phòng UBND phường tiếp nhận và trình lãnh đạo UBND xem xét chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan giải quyết. Việc giải quyết các đơn thư nói chung đều được tập trung giải quyết đúng hạn và dứt điểm, đem lại trật tự ổn định, tạo lòng tin của nhân dân vào chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước nơi mình sinh sống; động viên nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước, thúc đẩy mọi công dân hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Sự phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ hòa giải ở khu dân cư hạn chế được phần nào đơn thư vượt cấp.

leftcenterrightdel
 

Việc mở sổ ghi chép, tổng hợp về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết KNTC đều được báo cáo định kỳ và bất thường theo yêu cầu của cấp trên. Các đơn thư của công dân đều được tiếp nhận và trả lời bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, phường Đông Hải 1 tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân, các quyết định giải quyết KNTC của cấp có thẩm quyền; tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền nhằm giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân một cách kịp thời, đúng pháp luật./.

Theo báo cáo, trong năm 2018, UBND phường Đông Hải 1 thực hiện tiếp công dân 55 buổi với 65 lượt người; trong đó lãnh đạo tiếp 50 lượt với 60 người; tiếp nhận và xử lý 30 đơn kiến nghị của nhân dân; không có đơn KNTC. Quý I/2019, tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, đã giải quyết 01 đơn, đang giải quyết 01 đơn./.

                                                                                                                                                                            Bài, ảnh: Duy Phường