leftcenterrightdel
Trụ sở làm việc phường Dữu Lâu 

Đó là khẳng định của ông Đặng Văn Sỹ – Chủ tịch UBND phường Dữu Lâu (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Ông Sỹ cho biết, chính quyền phường luôn coi công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng, giúp lãnh đạo nắm được những tâm tư, nguyện vọng, những thông tin phản hồi, các kiến nghị, góp ý của nhân dân từ thực tiễn trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ các nội dung không phù hợp.

“Do trên địa bàn phường có nhiều dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án phát triển. Mặt khác, bên cạnh việc chấp hành các chủ trương, chính sách thì vẫn còn một số hộ dân chưa hiểu hết các quy định về chế độ, chính sách đối với người có đất bị thu hồi nên chưa đồng tình ủng hộ, chấp hành kiểm kê, giải phóng mặt bằng, tiếp tục kiến nghị kéo dài” – ông Sỹ cho biết thêm.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, phường Dữu Lâu luôn coi trọng và tăng cường công tác tiếp công dân. Lãnh đạo UBND trực tiếp tiếp công dân vào thứ tư hàng tuần và tiếp đột xuất nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn kịp thời giải quyết trong phạm vi thẩm quyền để tránh gây bức xúc hoặc đơn thư vượt cấp. Hàng năm, UBND phường đều xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn nhằm tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của chính quyền địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc. Đơn đề nghị, kiến nghị của công dân được văn phòng UBND phường tiếp nhận và trình lãnh đạo UBND xem xét chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan giải quyết. Việc giải quyết các đơn thư nói chung đều được tập trung giải quyết đúng hạn và dứt điểm, đem lại trật tự ổn định, tạo lòng tin của nhân dân vào chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước; động viên nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước, thúc đẩy mọi công dân hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Sự phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ hòa giải ở khu dân cư hạn chế được phần nào đơn thư vượt cấp.

leftcenterrightdel
 Bộ phận một cửa UBND phường Dữu Lâu

Việc mở sổ ghi chép, tổng hợp về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết KN-TC đều được báo cáo định kỳ và bất thường theo yêu cầu của cấp trên. Các đơn thư của công dân đều được tiếp nhận và trả lời bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, UBND phường Dữu Lâu tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân, các quyết định giải quyết KN-TC của cấp có thẩm quyền; tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền nhằm giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân một cách kịp thời, đúng pháp luật./.

Theo báo cáo, trong năm 2018, UBND phường Dữu Lâu phối hợp với HĐND thực hiện tiếp công dân 50 buổi; số công dân đến kiến nghị, phản ánh là 16 vụ việc; tiếp nhận 27 đơn thuộc lĩnh vực đất đai (trong đó 24 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 03 đơn không thuộc thẩm quyền). Đến nay, phường đã giải quyết 21 đơn, đang giải quyết 02 đơn và chưa được giải quyết 01 đơn.

Duy Phường