Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2017, trong 6 tháng đầu năm 2017 phường Kim Sơn đã phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết HĐND phường đề ra, phối hợp có hiệu quả với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

          

leftcenterrightdel
Kim Sơn trên con đường hội nhập và phát triển 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh phát triển; trong đó, tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đảng ủy chỉ đạo UBND phường tiếp tục quan tâm công tác quản lý giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản và vệ sinh môi trường. Theo đó, công tác quản lý bến bãi, tài nguyên, giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản trên địa bàn được thực hiện tốt. UBND phường chỉ đạo Công an, Quân sự phường thường xuyên kiểm tra các bến bãi để kịp thời ngăn chặn vận chuyển, chế biến tiêu thụ than và khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn. Tiếp tục rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất trong việc kiểm tra các trường hợp vi phạm lấn, chiếm vỉa hè; phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất giải quyết một số nội dung còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án nhà ở Clinker. Các công tác trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng vẫn luôn được thực hiện tốt nhằm hội đủ các tiêu chí xây dựng phường Kim Sơn trở thành đô thị loại III vào năm 2019.

leftcenterrightdel
Khu đô thị mới Kim Sơn 

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, phường Kim Sơn luôn chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang hiện đại nhằm khẳng định vị thế, tiềm năng, sức vươn mạnh mẽ của một phường trẻ trên con đường hội nhập và phát triển. Theo đó, UBND phường đã tham mưu cho Thường trực Đảng ủy thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh, hướng dẫn các khu hoàn thiện bản đăng ký xây dựng khu phố văn minh đô thị năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân thực hiện chỉnh trang các tuyến đường liên khu, liên tổ dân cư, tổ chức thi công đổ lề đường; tu sửa nhà ở, khuôn viên nhà văn hóa khu. UBND phường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nỗ lực giải quyết các ý kiến đơn thư của nhân dân về vấn đề môi trường; phối hợp Đoàn kiểm tra trong việc công tác môi trường với công ty gạch ngói Kim Sơn; giải quyết hòa giải việc công ty gốm màu Hoàng Hà gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nước liên quan đến công ty Cotto Quảng Ninh. Cùng với đó, phường tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch vệ sinh môi trường vào ngày thứ 7 của tuần cuối tháng; xây dựng kế hoạch thực hiện lễ phát động “Ngày chủ nhật xanh” làm vệ sinh trên địa bàn. Tổ chức phối hợp với các doanh nghiệp liên quan đến đường vào các doanh nghiệp, cụm công nghiệp Kim Sơn, cụm cảng Kim Sơn để thực hiện việc bảo vệ môi trường trên các tuyến đường.

             

leftcenterrightdel
Đường phố trong Khu đô thị mới Kim Sơn 

Đến nay, 100% tuyến đường liên khu, tổ dân trên địa bàn đã được bê tông hoá; các tuyến đường trục chính được mở rộng từ 5 - 6m; 100% khu phố đã cơ bản đạt các tiêu chí về đô thị văn minh. Xây dựng phường văn minh đô thị, Kim Sơn đã thực hiện có hiệu quả cao, vận động các hộ gia đình hiến đất, công trình để làm đường giao thông, mương tiêu thoát nước, xây dựng nhà văn hoá phường đạt chuẩn; 100% khu trên địa bàn có nhà văn hoá, khu thể thao phát huy hiệu quả, trong đó, đặc biệt là nhà văn hoá khu Kim Thành mới xây dựng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. 96,45% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 5/5 khu đạt khu phố văn hoá, cơ quan phường đạt cơ quan văn hoá. Năm 2016, phường được đánh giá là đơn vị tiên tiến xuất sắc trong toàn thị xã.

                  

leftcenterrightdel
Xây dựng phong trào thể dục, thể thao trong nhân dân 

Bằng sự chỉ đạo đúng đắn, tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phường Kim Sơn đã đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành công đó thể hiện bước trưởng thành mới, sự khát khao, mong đợi, ý chí quyết tâm hướng tới xây dựng một đô thị mới trong tương lai với sức vươn mạnh mẽ, phấn đấu xây dựng Kim Sơn trở thành phường giàu mạnh - văn minh.

                                                                                                Duy Phường