Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Quảng Yên diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây cũng là thời điểm thị xã triển khai nhiều dự án lớn, quan trọng; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới... Chính vì vậy, vấn đề đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

leftcenterrightdel
UBND thị xã họp nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn (Ảnh: báo Quảng Ninh) 

Dự báo và nắm bắt tình hình đó, phường Nam Hòa đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vụ việc mang tính chất phức tạp trên địa bàn. Chủ tịch UBND phường trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần và đột xuất; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Ông Hoàng Văn Sơn – Chánh Thanh tra thị xã cho biết: “công tác tổ chức tiếp công dân đã được UBND phường Nam Hòa quan tâm thực hiện. Phường đã bố trí được nơi tiếp công dân, niêm yết công khai lịch tiếp và nội quy tiếp dân; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND đều tham gia thực hiện công tác tiếp dân định kỳ, tạo điều kiện cho công dân đến thực hiện quyền KN, TC, kiến nghị; công tác theo dõi, tiếp nhận phân loại đơn thư đã được đơn vị thực hiện nghiêm túc”.

Việc quản lý, theo dõi đơn thư đã được UBND phường phân công cho công chức văn phòng và công chức tư pháp thực hiện; số vụ việc kiến nghị, KN, TC phát sinh cơ bản được giải quyết dứt điểm tại địa phương, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người; công tác tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KN, kết luận xử lý TC đã có hiệu lực được thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, tại các buổi họp cơ quan, hội nghị cán bộ công chức hàng năm, UBND phường đã thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; mua sắm công; xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; công tác tổ chức cán bộ...

Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; thực hiện kê khai tài sản thu nhập và công khai minh bạch trong công tác quy hoạch, đào tạo đã được UBND phường triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Đồng thời, phường cũng thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các hội nghị tuyên truyền pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN của thị xã và các ngành tổ chức; thực hiện tuyên truyền pháp luật trên các hệ thống thông tin đại chúng.

leftcenterrightdel
 

Ông Vũ Văn Đường – Chủ tịch UBND phường chia sẻ: "Việc tiếp công dân tại UBND phường luôn đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử; luôn tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật”.

Có thể khẳng định, những chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở thị xã Quảng Yên nói chung và phường Nam Hòa nói riêng đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sâu sát cơ sở của cán bộ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với những vấn đề người dân, dư luận xã hội quan tâm, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương./.

Duy Phường