leftcenterrightdel
 Trụ sở làm việc phường Tràng Cát

Đó là khẳng định của ông Vũ Tuấn – Chủ tịch UBND phường Tràng Cát (quận Hải An, TP Hải Phòng). Ông Tuấn cho biết, chính quyền địa phương luôn coi công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng, giúp lãnh đạo nắm được những tâm tư, nguyện vọng, những thông tin phản hồi, các kiến nghị, góp ý của nhân dân từ thực tiễn trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ các nội dung không phù hợp.

Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp và thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã chỉ đạo ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; nhận và giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn; đồng thời ban hành thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND phường, lịch phối hợp tiếp công dân của các bộ phận tại phòng tiếp công dân. UBND phường luôn bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực làm công tác tiếp công dân; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc cần thiết cho phòng tiếp công dân tại trụ sở.

leftcenterrightdel
Bộ phận một cửa UBND phường Tràng Cát 

Từ thực tiễn giải quyết KNTC, kiến nghị của công dân tại địa phương, để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đơn vị. Do đó, UBND phường đã phối hợp cùng với MTTQ phường, các đoàn thể nhân dân tập trung truyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra về tiếp công dân, xử lý đơn thư. Đồng thời, phối hợp với các tổ hòa giải ở 17 tổ dân phố giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân ngay từ cơ sở.

“Hiện nay, trên địa bàn phường tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã ổn định, không có điểm nóng. Có được kết quả đó là do sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức của hệ thống chính trị ở địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình, sâu sát với cơ sở, ứng biến nhanh với tình huống xảy ra” – ông Tuấn chia sẻ thêm. Năm 2018, nhân dân và cán bộ phường Tràng Cát vinh dự được UBND Thành phố Hải Phòng tặng danh hiệu “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018”.

leftcenterrightdel
 

Thời gian tới, phường Tràng Cát tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân, các quyết định giải quyết KNTC của cấp có thẩm quyền; tập trung tuyên truyền, vận động công dân chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền nhằm giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân một cách kịp thời, đúng pháp luật./.

Theo báo cáo, trong năm 2018 UBND phường Tràng Cát nhận được 08 đơn kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết. Nội dung các đơn chủ yếu đề nghị giải quyết việc tranh chấp đất đai; trong đó, 05 sự việc đã hòa giải thành ngay từ cơ sở, 02 sự việc hướng dẫn công dân gửi đơn đến TAND quận Hải An để giải quyết, 01 sự việc có yếu tố hình sự nên đang phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.

                                                                                                                                                                            Bài, ảnh: Duy Phường