Quan Sơn là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa với địa hình hiểm trở, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, thời tiết diễn biến phức tạp và khó lường, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, chất lượng lao động còn thấp… Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về KT - XH mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đã đề ra, trong nửa nhiệm kì qua các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, vận dụng sáng tạo các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực, tập trung một số chương trình trọng tâm, khâu đột phá, chủ động khai thác tiềm năng, nguồn lực, do đó sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quan Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Đến nay, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tốc độ giá trị sản xuất (GTSX) bình quân hàng năm giai đoạn 2016- 2018 ước đạt 13,4% tăng 1,4% so với nghị quyết Đai Hội là 12%. Trong đó: GTSX nghành nông – lâm – thủy sản tăng 11,4%, công nghiệp xây dựng tăng 14%, dịch vụ tăng 15,3%. Tổng GTSX năm 2018 so với 2015  ước đạt 1.618 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,3 triệu đồng, cơ cấu kinh tế có sự dịch chuyển phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị trường, tỷ trọng ngành nông- lâm thủy- sản giảm, ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng. Đối với mỗi ngành cũng đều có sự dịch chuyển mạnh mẽ,  hiệu quả kinh tế cao, Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua,  huyện Quan Sơn đã chú trọng xây dựng, đầu tư hệ thống các công trình thủy lợi giai đoạn 2015- 2018. Đã kiên cố được 283,2km kênh mương, sửa chữa, nâng cấp 35 công trình thủy lợi đồng bộ cơ bản, góp phần làm tăng năng xuất trong trồng trọt và chăn nuôi.

Diện mạo nông thôn miền núi có nhiều đổi mới, thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng được tăng cường, các ngành dịch vụ có nhiều chuyển biến, du lịch đang  từng bước khai thác tiềm năng để phát triển, văn hóa - xã hội được chú trọng và đã có sự chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

leftcenterrightdel
 Một góc sự thay đổi huyện Quan Sơn (Thanh Hóa)

Việc triển khai đưa các nội dung trong nghị quyết 07-NQHU đã được cụ thể hóa bằng quy ước cộng đồng để thực hiện nếp sống mới, quyết tâm đẩy lùi các tập quán, nếp sinh hoạt hủ tục lạc hậu. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại nhân dân được duy trì, hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND huyện có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của huyện trong giai đoạn tiếp theo, phấn đấu đạt mục tiêu nghị quyết đảng bộ huyện đã đề ra trong giai đoạn 2015 - 2020.

PV