Thuận Thành là một huyện ở phía nam tỉnh Bắc Ninh, một trong những vùng đất cổ của người Việt, quê hương của những huyền thoại và lịch sử, từng là Trung tâm văn hóa kinh tế tôn giáo trong suốt nghìn năm Bắc thuộc và là một trong những cái nôi của dân tộc Việt có cách đây khoảng trên 3.500 năm.

Trong tương lai, Thuận Thành sẽ trở thành một đô thị lớn của vùng Nam sông Đuống với chuẩn đô thị loại 4 là thị xã vệ tinh của TP. Bắc Ninh và thủ đô Hà Nội với cơ cấu Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp, các KCN, cụm công nghiệp được đồng bộ về giao thông và các dịch vụ đi kèm nhằm thúc đẩy đầu tư.

Năm 2017, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện và cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân dân toàn huyện, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện vẫn ổn định và đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 9,5%. Tỷ trọng cấu kinh tế các ngành Nông nghiệp -Thủy sản giảm 1,7% ; Công nghiệp - Xây dựng:  tăng 11,4%; Dịch vụ - Du lịch tăng 11,1%. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác ước đạt gần 90 triệu đồng. Giá Trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 6.200 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 450 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2016. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 12,5%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 80%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,92%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo, từng bước thay đổi diện mạo của huyện Thuận Thành.

Những thành tựu kinh tế - xã hội của huyện nhà đã đạt được trong nhiều năm qua có sự đóng góp không nhỏ của công tác Thanh tra trong sự nghiệp xây dựng và phát triển. Thanh tra huyện được thành lập và đi vào hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo những chuyển biến mới về thể chế. Thực hiện Luật Thanh tra, Luật tiếp công dân năm 2013, Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011, Luật phòng chống tham nhũng. Thanh tra huyện Thuận Thành đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện, những năm qua, Thanh tra huyện luôn đề cao tinh thần chủ động, nhạy bén tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

leftcenterrightdel
 Buổi họp hàng tuần triển khai thực hiện công tác thanh tra, KNTC

Đối với công tác giải quyết KNTC, Thanh tra huyện coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển KT - XH ở địa phương. Do đó, Thanh tra huyện đã nỗ lực giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc KNTC, không để công dân bức xúc KNTC đông người, vượt cấp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thanh tra trong giải quyết KNTC, tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật. Công tác giải quyết KNTC được lãnh đạo Thanh tra huyện đánh giá kịp thời, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân và các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. Các quyết định giải quyết KNTC đều đảm bảo kết luận đúng sai rõ ràng.

Thời gian qua đã tập trung thanh tra chuyên đề một số công trình xây dựng trên địa bàn huyện, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân và thực hiện kết luận, quyết định của các cấp có thẩm quyền sau thanh tra, kiểm tra, đảm bảo đúng quy định của luật thanh tra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật có liên quan đến công tác Thanh tra. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí: Nguyễn Bá Viễn - Chánh Thanh tra huyện Thuận Thành

Năm 2017, UBND huyện Thuận Thành chỉ đạo thực hiện 19 kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra, phải xử lý kỷ luật 9 cán bộ xã, thôn. Hết năm, đã kỷ luật 7 cán bộ. Tổng số tiền phải xử lý hơn 5,4 tỷ đồng, đã thu hồi được gần 5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 90%.

Trong năm, Thanh tra huyện đã thực hiện xong 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Qua thanh tra, thu hồi nộp ngân sách huyện giá trị giảm trừ quyết toán của 9 công trình xây dựng gần 100 triệu đồng; giảm trừ vào giá trị quyết toán 12 công trình tổng số tiền 360 triệu đồng. Đã phát hiện và chỉ đạo UBND xã Ninh Xá xử lý hơn 444m2 đất do UBND xã giao sai thẩm quyền cho 3 hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số: 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ. Cùng kỳ, tại trụ sở tiếp công dân của các xã, thị trấn đã tiếp 320 lượt công dân, phản ánh 197 vụ việc, trong đó có 67 vụ việc trùng lặp, phát sinh 130 vụ; có 3 đoàn đông người. Các xã, thị trấn cũng đã tiếp nhận 206 đơn thư KN, TC, kiến nghị thuộc thẩm quyền (tăng 30 đơn so với cùng kỳ năm 2016). Đã giải quyết 185 đơn, đạt tỷ lệ gần 90%. Nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng đường, KN quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; TC cán bộ thôn, xã vi phạm quản lý thu chi tài chính, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản…

Riêng cấp huyện trong năm 2017, tại trụ sở tiếp công dân đã tiếp 284 lượt người (tiếp thường xuyên 101, tiếp định kỳ 183 lượt), phản ánh 297 vụ việc, có 259 vụ việc trùng lắp, vụ việc phát sinh phải giải quyết là 38 vụ việc, có 01 đoàn công dân đông người (Đoàn công dân nông trường Tam Thiên Mẫu).

Nội dung đề nghị chủ yếu của công dân là: Xử lý cán bộ sau thanh tra còn nương nhẹ, cần phải có hình thức xử lý nặng hơn, đề nghị giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa công dân với công dân, đề nghị giải quyết việc bồi thường GPMB đường TL-283, đường QL 38, đề nghị công khai thu, chi tài chính thôn và một số đề nghị khác. Trong 38 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết được 33 đơn, đạt gần 87%. Qua giải quyết, đã thu hồi gần 820 triệu đồng vào ngân sách các cấp. Trong năm, các cơ quan chức năng đã tích cực thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tổ chức 18 hội nghị trợ giúp pháp lý và tuyên truyền pháp luật lồng ghép PCTN tại 16 xã với tổng số hơn 1.000 người tham dự; 2 hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCTN; triển khai xong kê khai tài sản thu nhập năm 2016 đạt tỷ lệ 99,8%. Triển khai thực hiện Trung tâm hành chính công của huyện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp từ đó công khai, minh bạch trong hoạt động hành chính, phòng ngừa tham nhũng trên các lĩnh vực.

Để có được những kết quả tích cực trong công tác là do thời gian qua, Thanh tra huyện luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị cũng chú trọng làm tốt công tác hướng dẫn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giải quyết KNTC, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Năm 2018, Thanh tra huyện tập trung cao cho giải quyết tốt đơn thư, KNTC, nhất là tăng cường công tác thanh tra đất đai, thu, chi ngân sách trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải, nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý.

Tiếp nối truyền thống 73 năm hình thành, xây dựng, phát triển, trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam với một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ, phức tạp, thách thức nhưng cũng đầy tự hào, Thanh tra huyện Thuận Thành đã có những đóng góp quan trọng trong nhiều năm qua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Thuận Thành nói riêng và là bức tranh tăng trưởng của tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Với những kết quả nổi bật trong công tác, tin rằng trong thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới ngày càng cao, Thanh tra huyện Thuận Thành sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác thanh tra, góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước./.

Nguyễn Bá Viễn

Chánh Thanh tra huyện