Nằm ở phía Nam thành phố Hải Dương, trên nền đất của Thành Đông xưa, phía Đông giáp với xã Tân Hưng, phía Tây giáp xã Liên Hồng, phía Nam giáp xã gia Xuyên, huyện Gia Lộc.

Thạch Khôi có lịch sử hình thành khá lâu đời, là một phần quan trọng của mảnh đất Hải Dương anh hung. Sau ngày đất nước thống nhất, trước yêu cầu công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ xã Thạch Khôi đã đề ra và hoàn thành thắng lợi chương trình kinh tế của địa phương, từng bước ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển mọi mặt với nhịp độ cao hơn trong những năm qua.

Nhờ có công cuộc đổi mới, người dân lao động đã chủ động sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, giải quyết được nhiều việc làm tại chỗ, phân công lại lao động ngay từ hộ nông dân, và ngay trên địa bàn xã một cách hợp lý. Đồng thời, bước đầu đi vào chuyên môn hóa từng việc trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn. Đặc biệt, đã có nhiều cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, cầu, cống đã được đầu tư xây dựng. Văn hóa, dân trí, dân sinh trong nhân dân ngày được nâng lên. Xứng đáng đi đầu trong toàn huyện, tỉnh trên mọi lĩnh vực, và là xã có tốc độ phát triển kinh tế cao, mang tính nhảy vọt.

Với những thành tích của Đảng bộ và nhân dân Thạch Khôi đạt được, ngày 07/11/2000 Hội đồng Nhà nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đối mới”. Đó vừa là vinh dự, vừa là mốc lịch sử, đánh dấu sự cống hiến của Đảng bộ và nhân dân Thạch Khôi trong sự nghiệp chung của đất nước.

Tự hào về truyền thống, lịch sử hào hùng và những thành quả đã đạt được. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, trên cơ sở đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Thành quả to lớn mà Thạch khôi đạt được lại được khẳng định khi Chính phủ ký quyết định sáp nhập về Thành phố Hải Dương năm 2008 và thành lập phường Thạch Khôi năm 2013.

Trải qua 10 năm sáp nhập về Thành Phố, 5 năm thành lập phường Thạch Khôi. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh và của thành phố, sự đoàn kết, đồng tâm nhất trí, năng động vượt qua khó khăn thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thạch Khôi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. 

leftcenterrightdel
Trường tiểu học phường Thạch Khôi 
Tốc độ phát triển kinh tế luôn đạt mức khá, năm sau cao hơn năm trước ở mức hai con số. Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng sang ngành thương mại, dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp mặc dù giảm về diện tích. Song, do vận dụng cơ giới hóa và giống cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao, nên thu nhập và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, hàng năm diện tích trồng lúa đạt 280 ha/năm; năng suất đạt từ 120-130 tạ/ha. Diện tích rau màu đạt 160ha/năm, cho thu nhập trên 300 trăm triệu đồng/ha.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Trong 10 năm qua, địa phương đã đầu tư xây dựng 23 hạng mục công trình, bao gồm các công trình đường giao thông nông thôn khu Lễ Quán, đường dãn dân khu dân cư số 3, đường giao thông đi xã Tân Hưng. Trường Tiểu học 3 tầng với 9 phòng học, cải tạo, sửa chữa trạm y tế, trụ sở làm việc nhà 3 tầng ĐU - HĐND - UBND phường, hội trường UBND phường. Xây dựng Chợ cá, các công trình thủy lợi. Hệ thống điện chiếu sáng đường, ngõ, xóm, KDC và các công trình khác, với mức đầu tư lên tới trên 46 tỉ đồng. 

leftcenterrightdel
Một góc phường Thạch Khôi khang trang, sạch đẹp 
Cùng với sự tất yếu của quá trình đô thị hóa, đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thạch Khôi đã luôn quan tâm, trú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 10 năm qua đã tiến hành thu hồi và bàn giao trên 90 ha đất cho các dự án  xây dựng khu đô thị như: Khu tiểu thủ công nghiệp Thạch Khôi, Khu đô thị Quang Giáp, dự án khu đô thị Tân Phú Hưng, dự án khu dân cư Đồng Bưởi, dự án Goldenland, mở rộng công ty Shints BVT, dự án nước khoáng và công bố quy hoạch Dự án Phía nam thành phố Hải Dương.

leftcenterrightdel
Dự án khu đô thị phú quý ở Thạch Khôi, TP Hải Dương 

Các hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền ngày càng được quan tâm, trú trọng. Do đó, đã gìn giữ, phát huy và khơi dậy các phong trào thế mạnh của địa phương. Các hoạt động văn hóa ngày càng đi vào nền nếp, những tập quán, hủ tục cũ được ngăn chặn, đẩy lùi, do vậy dân trí đã được nâng lên rõ rệt.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã và đang được Đảng ủy, chính quyền kết hợp chỉ đạo chặt chẽ. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, và những năm gần đây tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Có thể nói, nhìn lại quá trình phát triển của Thạch Khôi, đặc biệt sau 10 năm sáp nhập về thành phố, 5 năm thành lập phường, Thạch Khôi có quyền tự hào về những thành quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của địa phương.

Trong điều kiện đất nước ta hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, thành phố hải Dương đang phấn đấu trở thành đô thị loại I trước năm 2020, cùng với những thành tựu đã đạt được 10 năm qua, phường Thạch Khôi có nhiều thời cơ, thuận lợi mới để tiếp tục phát triển trong những năm tới. Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Thạch Khôi sẽ nỗ lực xây dựng, phát huy tiềm lực thế mạnh của địa phương, cùng hội nhập phát triển trường thịnh.

PV