Chủ trương xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận được thành phố và huyện triển khai từ nhiều năm qua. Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện đã có những định hướng về việc này phải khác so với các địa phương lân cận. Một mặt là nâng cao đời sống nông dân, mặt khác phải làm tốt công tác quy hoạch, gắn với đô thị văn minh. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã có nghị quyết về việc phát triển huyện Hoài Đức trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Đáng nói, huyện Hoài Đức đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trên tất cả các mặt để huyện sớm trở thành quận. Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, huyện Hoài Đức được quy hoạch là đô thị trung tâm của TP Hà Nội với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; các quy hoạch phân khu S2, S3, S4 và GS trên địa bàn huyện đã được UBND thành phố phê duyệt; 19/19 đồ án quy hoạch nông thôn mới của huyện đã được phê duyệt từ năm 2012 theo hướng phát triển đô thị. Việc ban hành Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận vào năm 2020 là việc làm cụ thể hóa các chủ trương trước đó.

Trên địa bàn Huyện một số khu đô thị mới, nhà ở mới đã cơ bản thực hiện xong việc xây dựng nhà ở như: Khu ĐT bắc Quốc Lộ 32, Khu ĐT Bắc An Khánh, Khu ĐT hai bên đường Lê Trọng Tấn, Khu ĐT Vân Canh HUD, khu nhà ở Tân Việt, các khu đô thị Nam An Khánh, Kim Chung – Di Trạch, Orange Graden, Đại Học Vân Canh, Nam QL 32…đang tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nhà ở, giao thông hạ tầng kỹ thuật từng bước hoàn thiện, tạo diện mạo cảnh quan đô thị mới cho huyện Hoài Đức. Bên cạnh một số dự án đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố như: Khu đô thị Nam An Khánh khu C, Khu đô thị An Thịnh, khu đô thị Tây Nam An Khánh, Khu đô thị Hoàng Kim, khu đô thị Làng cổ Việt… đang tích cực triển khai các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và triển khai dự án.

Hiện nay huyện Hoài Đức đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 19/19 xã, đang được xem xét công nhận Huyện Nông thôn mới, bên cạnh đó, thị trấn Trạm Trôi đang được xây  dựng đạt chuẩn văn minh đô thị . Đồng thời huyện Hoài Đức đang đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng khung của Huyện nhằm tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kinh tế - xã hội để phát triển thành Quận nội đô theo chỉ đạo của Thành ủy UBND Thành phố Hà Nội. UBND huyện đang chỉ đạo khẩn trương triển khai dự án đường giao thông trục chính của Huyện và Thành phố như  đường 3,5, đường liên khu vực 1, liên khu vực 2, đường đê Tả Đáy, đường dọc kênh Đan Hoài, ĐH 02, ĐH 04… đây là các tuyến đường hạ tầng khung chỉnh của huyện được đầu tư xây dựng đồng bộ về giao thông hạ tầng kỹ thuật , giúp lưu thông thuận lợi, tạo tiền đề phát triển kinh tế , xã hội huyện.

Với những định hướng chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và định hướng phát triển của huyện Hoài Đức, trong giai đoạn 2016-2010 đến 2025 huyện Hoài Đức sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn đồng bộ, hiện đại. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để hình thành và phát triển khu đô thị huyện Hoài Đức phía Tây Thủ đô Hà Nội theo quy hoạch được duyệt và từng bước phát triển huyện Hoài Đức để trở thành đơn vị hành chính Quận nội đô của thủ đô Hà Nội hiện đại văn minh và văn hiến./.