Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình Nghị quyết số 29/NQ/TW và Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 06/8/2014 của UBND TP Hà Nội về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”., được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chương Mỹ B đã tập trung xây dựng nhà trường trên 5 tiêu chí về: Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng học sinh; Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Đầu tư cơ sở vật chất và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Trong đó, để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi hàng năm Ban giám hiệu nhà trường đã sớm xây dựng kế hoạch, phân tích kết quả học tập của học sinh để đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho từng lớp, từng khối lớp và cho từng đội tuyển học sinh giỏi. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi thực hiện ngay trong quá trình giảng dạy chính khóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực trong giảng dạy, giáo dục, phù hợp với các đối tượng học sinh.

Nhận thức sâu sắc “muốn có trò giỏi trước hết phải có thầy giỏi”, nhà trường luôn chú trọng quan tâm bồi dưỡng đội ngũ thầy, cô giáo. Các thầy, cô không ngừng tự học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, đổi mới công tác dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi để xứng đáng là “người dẫn đường tin cậy” của học sinh. Đến nay 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo và trên chuẩn. Bên cạnh đó là cơ sở vật chất cũng được quan tâm đầu tư với khu phòng học 3 tầng, các phòng chức năng, thí nghiệm, thư viện, phòng máy tính, phòng học trình chiếu, phòng học tiếng Anh.

Dưới  sự hướng dẫn của các thầy cô, sự nỗ lực của học sinh, chất lượng học sinh giỏi tiến bộ ổn định. Trong năm học 2018 - 2019 vừa qua, tổng số học sinh toàn trường là 1807 học sinh. Tỷ lệ học sinh giỏi đạt 12.9%; Học sinh khá đạt 57.7%; Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT 91.8%; Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cụm Chương Mỹ Thanh Oai đạt 01 giải nhì, 01 giải Ba; Tham gia các hội thi do cụm Chương Mỹ Thanh Oai tổ chức đều đạt giải cao. Trường được UBND Thành phố Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

Song song với việc dạy văn hóa, nhà trường luôn quan tâm giáo dục “kỹ năng mềm” cho học sinh qua các hoạt động giáo dục thiết thực ngoài giờ lên lớp như: Tổ chức ngoại khóa tìm hiểu địa lý, tiếng Anh, văn học, bảo vệ môi trường; Thi văn nghệ; Cắm trại, hội chợ ẩm thực; tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu kỹ năng sống” để học sinh có thêm cơ hội vận dụng tốt kiến thức đã học và thực tế...

Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động ngoại khóa với các chủ đề “ Giáo dục an toàn giao thông”; “Phòng chống ma túy”; “Giáo dục về giới tính”... đã thu hút sự tham gia tích cực của học sinh.

Thông qua các hoạt động ngoại khóa đã giúp học sinh nâng cao về kỹ năng sống, sự tự tin và ý thức trong cuộc sống. Những chương trình giáo dục hướng về học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đã và đang được trường THPT Chương Mỹ B triển khai, đem lại một khí thế mới, làm cho trường học thân thiện hơn, giúp các em hướng đến nét đẹp chân - thiện- mỹ.

www.thptchuongmyb.edu.vn