Thực hiện kế hoạch năm 2017 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển còn tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, huyện nói chung và xã nhà nói riêng; 02 trận lũ kép năm 2016, bão số 10 năm 2017 gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh... nhưng với quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tích cực, chủ động lãnh đạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn; sự vào cuộc kịp thời của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tình hình nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây trồng do các yếu tố thiên tai, thống kê số lượng tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 1.461,72 ha đạt 91,36% so với kế hoạch, tổng sản lượng lương thực đạt 3.601,28 tấn/KH 4.200 tấn đạt 85,74% so với KH cả năm, Đông xuân 2.946,8 tấn, vụ Hè thu 654,48 tấn. Cây thực phẩm, cây công nghiệp là cây có giá trị kinh tế cao, đã và đang mang lại thu nhập, nguồn kinh tế cho người dân các loại như cây thực phẩm các loại rau củ quả diện tích khoảng 400ha tăng so với năm 2016 là 15ha, cây cao su bị sụt giảm về năng suất và diện tích do bị gãy đổ ảnh hưởng từ các trận bão lụt thiên tai, cũng làm ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng dự kiến sẽ mở rộng và trồng thêm nhiều để, giảm và tăng năng suất cho những năm tới.

Về lâm nghiệp, UBND xã đã triển khai thực hiện công tác trồng rừng, phục hồi khắc phục ảnh hưởng của thiên tai từ thiên nhiên, bổ sung điều chỉnh kế hoạch phương hướng phù hợp để phát triển và bảo vệ rừng

Nuôi trồng thủy sản được bà con mở rộng để nâng cao thu nhập kinh tế, diện tích tăng 1ha lên 73,5 ha so với năm 2016, nuôi cá nước ngọt 49,8 ha, sản lượng đạt 130 tấn

Giáo dục đào tạo trên địa bàn chính quyền bám sát kế hoạch mục tiêu phát triển giáo dục theo dai đoạn 2011-2020. Nâng cao chất lượng dạy và học mua sắm các trang thiết bị, thiết yếu từ các cấp mầm non, đến trung học cơ sở trên địa bàn xã, tiếp tục tuyên truyền thông tin tới bà con nhân dân quan tâm đến con em, những lợi ích từ việc học nâng cao văn hóa, văn minh cũng như là kinh tế gia đình, xã hội.

Trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, chính quyền xã nghiêm túc thực hiện Đề án huy động đóng góp xây dựng GTNT đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước qua nhiều kênh để huy động được nhiều nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung các nguồn lực để trả nợ các công trình xây dựng cơ bản đồng thời khởi công xây dựng các công trình Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng TH số 2, hoàn thành đưa vào sử dụng công trình nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục nhà bếp, hàng rào, cổng, sân Trường mầm non Đại Phương để đề nghị công nhận chuẩn quốc gia; đầu tư đồng bộ các hạng mục TH số 1 để đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tu sửa hệ thống chợ, các nhà trường; Thực hiện kế hoạch xây dựng giao thông, thủy lợi, nội đồng  theo chương trình hành động của Ban Thường  vụ Đảng ủy: đã khởi công xây dựng GTNT ở Đại Nam II, Đại Nam I, Lý Nhân và bê tông hóa kênh mương Lý Nhân. Tổng mức đầu tư xây dựng năm 2017 trên 13 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 1,6 tỷ đồng.

Công tác y tế dân số gia đình phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, chất lượng, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được quan tâm chỉ đạo triển khai, đặc biệt phun thuốc chống dịch sốt xuất huyết tại một số thôn xảy ra dịch bệnh.

Bên cạnh đó công tác Văn hóa - Thể dục thể thao cũng được UBND xã tổ chức thường niên vào các dịp lễ hội, lớn của đất nước, nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần cũng như là gắn kết giao lưu cộng đồng người dân trong xã, hưởng ứng bảo tồn nét văn hóa lành mạnh văn hóa bản sắc riêng của vùng đất đại trạch.

Năm 2018 những mục tiêu kinh tế phát triển nông lâm thủy sản bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực, được thực hiện đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất cây trồng trên diện tích hiện có. Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật cần tăng cường chỉ đạo. Chỉ đạo công tác thủy nông đảm bảo điều hành tưới tiêu, củng cố nạo vét hệ thống mương cấp 2,3 để dẫn nước vào đồng ruộng, tiết kiệm nước ở hồ đập. Phấn đấu năm 2018 sản lượng lương thực đạt 4.000 tấn. Công tác chăn nuôi phấn đấu tỷ trọng chăn nuôi chiếm 48% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 750 tấn, tăng 5% so với năm 2017. Công tác lâm nghiệp, thủy sản đẩy mạnh việc chăm sóc rừng tập trung; chỉ đạo các công ty khai thác cát trồng cây phục hồi môi trường thủy sản tăng cường công tác đầu tư thâm canh cá giống và cá thịt, đặc biệt là thủy sản nước ngọt; tăng giá trị nuôi tôm trên cát, nuôi thuỷ sản nước lợ. Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 130 tấn…

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt các khâu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, giao quân đủ số lượng theo chỉ tiêu giao. Tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự hàng năm cho lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Tập trung chỉ đạo phối hợp thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, các chương trình đột phá, các đề án trong phát triển kinh tế - xã hội của xã. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; phấn đấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với việc giữ vững ổn định kinh tế. Chú trọng phát triển dịch vụ, du lịch gắn với giải quyết việc làm, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, trật tự an tòan xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực điều hành quản lý của chính quyền./.