leftcenterrightdel
 Trụ sở làm việc HĐND – UBND xã Minh Khai

Theo báo cáo của UBND xã Minh Khai, năm qua, UBND xã đã tiếp 17 lượt người đến khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh với 03 vụ việc. Trong đó, khiếu nại 01 vụ viêc liên quan đến vấn đề chính sách xã hội; kiến nghị, phản ánh về đất đai, vệ sinh môi trường với 15 lượt người, 02 vụ việc. Số đoàn đông người là 01 đoàn. Các vụ việc mang tính điển hình đã được UBND xã giải quyết dứt điểm trong kỳ.

Về tiếp nhận đơn thư của công dân, năm 2017 UBND xã nhận được 03 đơn với 03 vụ việc, trong đó có 01 đơn khiếu nại, 02 đơn đề nghị. Đơn khiếu nại của ông Phạm Lương Trượng khiếu nại việc trợ cấp mai táng phí (chính sách xã hội) cho người thân đã được giải quyết xong. Hai đơn đề nghị của ông Phạm Văn Hậu về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gia súc, gia cầm và đơn của ông Hoàng Đình Xê đề nghị giải quyết việc xây dựng lấn chiếm đất giao thông xóm đã được UBND xã giải quyết dứt điểm. Thông qua việc xử lý đơn thư, UBND xã đã kiến nghị thu hồi 40m2 đất để thực hiện theo quy định của pháp luật.

UBND xã đã tổ chức 01 lớp tập huấn tuyên truyền về Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng cho hơn 90 lượt người tham gia. Qua đợt tập huấn đã nâng cao được chất lượng tiếp công dân, giải quyết KNTC cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, đồng thời phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật liên quan đến KNTC, PCTN cho công dân địa phương./.

Duy Phường