Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ và HĐND xã Xuân Du năm 2018, cấp ủy chính quyền, MTTQ các đoàn thể, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2018.

Cụ thể, trong phát triển kinh tế - xã hội, xã tập trung sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi. Xã Xuân Du cũng đã phát huy được lợi thế của địa phương về sản xuất một số mặt hàng xuất khẩu, sản phẩm có giá trị cao như: cây ớt, cây Thanh Long. Đặc biệt, tại địa phương, cây hoa đào được nhân dân mở rộng diện tích trồng đạt 125ha (cuối năm 2017), đạt doanh thu 22 tỷ đồng cả đào trồng và đào giống.

Song song với phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng khá. Các doanh nghiệp trong địa bàn sản xuất và hoạt động ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động. Đặc biệt, một số ngành nghề như xây dựng, dịch vụ phát triển khá đã tạo việc làm cho trên 500 lao động có thu nhập ổn định… Nhiều mô hình như Thanh niên làm kinh tế, các gia trại phát triển kinh tế trên địa bàn xã được đánh giá cao, có nhiều mô hình sáng và chuyển mình khá đồng bộ.

Địa phương cũng chú trọng và nâng cao hiệu quả và thực chất công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, đơn vị, kiểu mẫu, trong đó phải kể đến mô hình "Sáng, xanh, xạch và đẹp" đã lan tỏa khắp địa bàn, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế… cũng được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả tốt trong Quý 1/2018.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Nghị quyết về quốc phòng an ninh năm 2018; Xây dựng công tác của Đảng ủy, UBKT; Xây dựng chương trình, phát động phong trào thi đua năm 2018 tới các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ; Thực hiện kế hoạch số 78-KH/HU ngày 04/12/2017 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XII về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Đảng ủy đã chuyển sinh hoạt cho 8 cán bộ công chức về sinh hoạt tại 4 Chi bộ; Triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII…; Công tác kết nạp Đảng viên đạt chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết đề ra. Đảng bộ đã sơ kết nửa nhiệm kỳ của Đảng. Qua 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Xuân Du, đời sống nhân dân đã thực sự đi lên, quê hương từng ngày được đổi thay; Đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn được củng cố vững chắc./.