Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

(ThanhtraVietnam) - Mới đây, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3849/BTC-TCT về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xây dựng, ban hành, kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Xây dựng, ban hành, kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Cà Mau mới ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát, hệ thống...
5 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại tại Kon Tum
5 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại tại Kon Tum
(ThanhtraVietNam) – Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại ngành Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết...
Hóa đơn phải ghi rõ thuế suất hoặc mức tỷ lệ  tính thuế GTGT được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ
Hóa đơn phải ghi rõ thuế suất hoặc mức tỷ lệ % tính thuế GTGT được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ
(ThanhtraVietNam) - Việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% về 8% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, cùng một đơn...