Cụ thể, sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Trình tự, thủ tục bảo vệ

Trình tự, thủ tục bảo vệ được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI Luật Tố cáo”.

leftcenterrightdel
Việc làm và nhân thân của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động cần được bảo vệ. (Ảnh: Khánh Phương)

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 8 như sau: Trường hợp người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao động đó là thành viên phải có ý kiến bằng văn bản với người sử dụng lao động. Đồng thời, báo ngay sự việc với cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ và báo cáo tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có) để kịp thời xử lý và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ.

Mặt khác, Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ LĐTBXH bãi bỏ các Điều 5 và 6 tại Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020.

Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2021.

Trước đó, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020, quy định về trình tự, thủ tục bảo vệ việc làm của người TC là người làm việc theo hợp đồng lao động, thân nhân của người TC, bao gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người TC là người làm việc theo HĐLĐ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ việc làm của người được bảo vệ.

Theo quy định của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH, UBND các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp trong việc xem xét, quyết định bảo vệ việc làm theo quy định tại Điều 51 Luật Tố cáo; thực hiện biện pháp bảo vệ việc làm kể từ ngày ban hành quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Tố cáo./.

Minh Nguyệt