leftcenterrightdel
Cấm khuyến mại rượu, xổ số, thuốc lá từ 15/7 (Ảnh minh họa)
Cụ thể, các mặt hàng không được khuyến mại bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ; thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc); Dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập; Dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ sổ, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Nghị định nêu rõ, tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại một số điều của Nghị định này. Về hoạt động khuyến mại theo phương thức đa cấp thì: doanh nghiệp không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không được thực hiện khuyến mại theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người sau.Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được thực hiện các hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nghị định 81/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2018 thay thế Nghị định 37/2006/NĐ-CP.

PV