leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Theo đó, trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng như sau:

Bảo đảm định lượng ăn như người bị tạm giữ, tạm giam khác, được tăng thêm 30% định lượng về thịt, cá và hoán đổi phù hợp với nhu cầu của trẻ; được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Đồng thời, được bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016. Ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu hưởng chế độ ăn gấp 02 lần ngày thường; mỗi tháng được cấp sữa, đồ dùng sinh hoạt cần thiết giá trị tương đương 20 kg gạo tẻ loại trung bình.

Bên cạnh đó, trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được chăm sóc y tế, tiêm phòng theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp bị bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá, cơ sở giam giữ làm thủ tục chuyển đến cơ sở y tế của Nhà nước để điều trị; thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc trích xuất và áp giải người bị tạm giữ, người bị tạm giam là mẹ của trẻ đi cùng để chăm sóc.

Cơ sở giam giữ có trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ tại bệnh xá, bệnh viện trong cơ sở giam giữ và các cơ sở y tế của Nhà nước.

Nghị định cũng quy định trường hợp trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ chết, kinh phí an táng được thực hiện như đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết.

Nghị định 120/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, bãi bỏ Nghị định 89/1998/NĐ-CP; Nghị định 98/2002/NĐ-CP và Nghị định 09/2011/NĐ-CP./.

Hoàng Minh