Đây là một trong những nội dung của Quy trình giải quyết tố cáo trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm được quy định tại Quyết định số 191/QĐ-QLD ngày 16/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành các quy trình thao tác chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược.

Theo đó, sau khi thực hiện các bước: Tiếp nhận tố cáo; Kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo; Đề xuất giải quyết/không giải quyết tố cáo; Phê duyệt văn bản thụ lý, không thụ lý/Quyết định giải quyết tố cáo; Phát hành Quyết định, văn bản; Lập kế hoạch tiến hành xác minh; Phê duyệt kế hoạch tiến hành xác minh; Tiến hành xác minh nội dung tố cáo; Xây dựng báo cáo kết quả xác minh của Tổ xác minh; Xây dựng dự thảo Kết luận nội dung tố cáo; Ký Kết luận nội dung tố cáo; Cục Quản lý Dược có trách nhiêm xử lý tố cáo.

leftcenterrightdel
 Quy trình giải quyết tố cáo trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm thuộc phạm vi quản lý của Cục Quản lý Dược được đăng công khai trên Cổng thông tin Cục Quản lý Dược (ảnh: Minh Nguyệt)

Cụ thể, Phòng Thanh tra dược làm đầu mối tham mưu Cục trưởng về các vấn đề sau:

+ Xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để xử lý hành vi vi phạm (nếu có), buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra hoặc gửi văn bản kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm, đồng thời gửi kèm hồ sơ về hành vi vi phạm đó.

+ Đối với hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm thì có văn bản chuyển hồ sơ về hành vi vi phạm đó cho Cơ quan điều tra.

+ Trong trường hợp người tố cáo cố ý tố cáo sai sự thật, áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý người tố cáo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin về người cố ý tố cáo sai sự thật, tài liệu, bút tích liên quan đến nội dung cố ý tố cáo sai sự thật được sử dụng để phục vụ cho việc xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật.

Sau đó, trong thời gian 10 ngày, Cục Quản lý Dược phải công khai và thông báo kết quả giải quyết tố cáo theo các hình thức:

+ Công bố tại cơ quan, tổ chức nơi người bị tố cáo.

+ Niêm yết tại bảng tin của Cục 15 ngày kể từ ngày niêm yết.

+ Thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

Trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu, Văn phòng Cục gửi kết luận nội dung tố cáo, quyết định, văn bản xử lý tố cáo cho người tố cáo.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định, Tổ trưởng, thư ký Tổ xác minh có trách nhiệm bàn giao cho Văn phòng Cục toàn bộ hồ sơ giải quyết tố cáo trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký ban hành Kết luận giải quyết tố cáo. Hồ sơ giải quyết tố cáo lưu tại Văn phòng Cục Quản lý Dược./.

Hoàng Minh