Thủ tục trong nhóm các dịch vụ công thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Theo Quyết định, 178 dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ này năm 2021 thuộc 4 lĩnh vực là:

Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ gồm: Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ; Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ; Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước…;

Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân gồm: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng nguồn phóng xạ, Sản xuất, chế biến chất phóng xạ, Lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ…;

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ gồm: Thủ tục đăng ký sáng chế; Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp; Thủ tục đăng ký nhãn hiệu; Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp…;

Và lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng gồm: Thủ tục đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch…

Danh mục Dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia gia đoạn 2021 - 2022 gồm 42 thủ tục thuộc 3 lĩnh vực là: Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân; Sở hữu trí tuệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thời hạn hoàn thành chậm nhất là tháng 6/2022.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa học và Công nghệ được truy cập tại địa chỉ https://dichvucong.most.gov.vn.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia được truy cập duy nhất tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet.

“Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc” – giới thiệu của Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thời hạn giải quyết vụ việc phức tạp tối đa 60 ngày

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, để thực hiện thủ tục giải quyết khiếu nại này, các cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; nộp qua bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến.

Về thời hạn giải quyết:

- 10 ngày để ra thông báo thụ lý hoặc không thụ lý hồ sơ kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

- 30 ngày kể từ ngày ra thông báo để người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp có ý kiến;

- 30 ngày kể từ ngày thụ lý, với vụ việc phức tạp thì thời hạn này là 45 ngày (đối với khiếu nại lần thứ nhất); 45 ngày kể từ ngày thụ lý, với vụ việc phức tạp thì thời hạn này là 60 ngày (đối với khiếu nại lần thứ hai).

Các bước thực hiện thủ tục gồm: Tiếp nhận đơn; Thụ lý đơn khiếu nại; Giải quyết khiếu nại.

Về thụ lý đơn khiếu nại: Kiểm tra đơn theo các yêu cầu về hình thức (lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan), và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý/không thụ lý đơn khiếu nại (có nêu rõ lý do).

Bước giải quyết khiếu nại: Thông báo bằng văn bản nội dung khiếu nại cho người có quyền, lợi ích liên quan và ấn định thời hạn trả lời; Thông báo cho người khiếu nại và bên liên quan về những lập luận và chứng cứ của bên kia được sử dụng để giải quyết khiếu nại cũng như kết luận giải quyết khiếu nại; Ra quyết định giải quyết khiếu nại: căn cứ vào lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định giải quyết khiếu nại; Công bố quyết định: quyết định giải quyết khiếu nại được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ khai (02 bản); Bản gốc Văn bằng bảo hộ; Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ; Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu thay đổi chủ Văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi; 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (đối với nhãn hiệu); 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ (đối với kiểu dáng công nghiệp); 02 bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đã sửa đổi (đối với chỉ dẫn địa lý); 02 quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận); Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện); Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Đăng Tân