Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí

Theo Thông tư số 09/2017, nhằm bảo vệ và đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và vì những lợi ích tốt nhất của trẻ em, khi thông tin về những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan, báo chí phải làm mờ hoặc che mặt trẻ em và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em.

Khi sử dụng trẻ em, hình ảnh trẻ em làm nhân vật, hình ảnh minh họa trong các chương trình phản ánh về các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật, hay để minh họa trên xuất bản phẩm: Đối với trẻ em dưới 7 tuổi, phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành. Đối với trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên, phải có sự đồng ý của trẻ em và của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành. Khi sử dụng hình ảnh trẻ em để minh họa trên xuất bản phẩm cũng phải tuân thủ điều kiện này.

Cũng theo quy định tại Thông tư 09/2017, về cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em, Thông tư yêu cầu các cơ quan, tổ chức được cấp phép hoạt động báo chí và xuất bản phải thực hiện việc cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên các kênh chương trình phát thanh, truyền hình; báo chí in, báo điện tử và xuất bản phẩm. Việc cảnh báo phải được thực hiện bằng một trong các phương thức hoặc kết hợp nhiều phương thức: Âm thanh, hình ảnh, chữ viết, biểu tượng. Đặc biệt, nội dung cảnh báo bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, phải thể hiện được khuyến cáo trước khi cho trẻ em đọc, nghe, xem.

leftcenterrightdel

Ảnh minh họa

Báo chí phải có nội dung dành cho trẻ em

Thông tư 09 nêu rõ tùy tôn chỉ mục đích, tùy loại hình báo chí mà báo chí phải có thời lượng phát sóng, đăng tin liên quan đến trẻ em theo quy định cho phù hợp.

Cụ thể, tỉ lệ phát sóng chương trình thông tin dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phải đạt 2%-5% tổng thời lượng phát sóng của kênh chương trình trong một tuần.

Đối với báo in, báo điện tử phát hằng ngày hoặc cách ngày phải đăng tối thiểu 5% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phù hợp với tôn chỉ, mục đích.

Đối với tạp chí chuyên ngành về văn hóa xã hội, hằng quý đăng tối thiểu 2% sổ lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phù hợp với tôn chỉ, mục đích được quy định tại giây phép hoạt động báo chí.

Đáng chú ý, nội dung thông tin dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phải ưu tiên đăng tải ở vị trí phù hợp, dễ nhận biết đối với trẻ em./.

Oanh Vũ