Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp khi bùng phát trở lại, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Chính phủ đã có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 thông qua việc tiếp tục ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19. 

leftcenterrightdel
Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Ảnh - Internet

Tuy nhiên, để đảm bảo thống nhất trong thực hiện, cũng như duy trì ổn định ngân sách Nhà nước (NSNN), Nghị định số 52/2021/NĐ-CP cũng quy định điều kiện để được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp theo Nghị định này. Ngành thuế cho biết để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, doanh nghiệp, tổ chức cần đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Người nộp thuế phải thuộc đối tượng áp dụng gia hạn theo quy định tại Điều 2 Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

- Người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào NSNN trước ngày 30/07/2021. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Điều này được hiểu là, người nộp thuế chỉ được xác định là nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, đủ điều kiện gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, nếu đến ngày 30/7/2021, người nộp thuế nộp đủ số tiền theo từng sắc thuế được gia hạn bao gồm cả các khoản nợ phát sinh trước khi được gia hạn và các khoản nợ được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Theo đó, người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/7/2021./.

Lan Anh