Mức lương cơ sở sẽ tăng 90.000 đồng/tháng so với hiện nay; chính thức có bảng lương, phụ cấp trong quân đội; tăng tiền lưu trú công tác của công chức, viên chức... là những chính sách sẽ có hiệu lực trong tháng 7/2017.

Tăng lương đối với công chức, viên chức

Từ 1/7/2017, Nghị định 47 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở năm 2017, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực. Cụ thể, mức lương cơ sở sẽ tăng từ mức 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương cơ sở sẽ tăng 90.000 đồng/tháng so với hiện nay.

9 nhóm đối tượng được xếp hưởng mức lương, phụ cấp theo Nghị định này bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Tăng lương cơ sở cũng kéo theo nhiều chính sách khác phải tăng theo do quy định cách tính dựa trên tiền lương cơ sở hàng tháng.

Lương hưu dự kiến cũng sẽ tăng

Theo dự thảo nghị định về điều chỉnh mức lương hưu đang được Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ phê duyệt quy định mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ tăng thêm 7,44% đối với nhóm các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-7.

Chính thức có bảng lương, phụ cấp trong quân đội

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

leftcenterrightdel

Theo đó, ban hành kèm theo là Danh mục bảng lương, nâng lương và phụ cấp áp dụng từ ngày 1/7/2017.

Đơn cử, cấp bậc quân hàm sĩ quan Đại tướng sẽ có hệ số 10,40 với mức lương thực hiện từ 1/7/2017 là 13.520.000 đồng. Cấp bậc quân hàm sĩ quan cấp Đại tá, cấp hàm bậc 8, hệ số 8,00 sẽ có mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 10.400.000 đồng.

Đồng thời, hướng dẫn thực hiện cách tính lương, phụ cấp, trợ cấp theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng.

Được biết, Thông tư 145/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 31/7/2017.

Tăng tiền lưu trú công tác của công chức, viên chức

Thông tư 40/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị có hiệu lực từ 1/7/2017.

Cụ thể, công chức, viên chức, cán bộ và người lao động ở đất liền được cử đi công tác hoặc làm nhiệm vụ trên biển, đảo được hưởng phụ cấp lưu trú 250.000 đồng/người/ngày (áp dụng cho cả những ngày đi, về và làm việc trên biển, đảo).

Đối với thanh toán theo hình thức khoán, lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên mức khoán 1.000.000 đồng/ngày/người; không phân biệt nơi đến công tác.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ...

Tăng mức phí tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình

Theo Quy định của Luật BHYT, mức tham gia BHYT hộ gia đình được xây dựng trên “nền” lương cơ sở. Mức đóng phí BHYT bằng 4,5% theo lương cơ sở. Do đó, lương cơ sở tăng thì từ 1/7/2017, mức phí tham gia BHYT cũng tăng từ 653.000 đồng/người/năm lên 702.000 đồng/người/năm. Theo quy định, người tham gia BHYT tự nguyện sẽ tham gia theo hộ gia đình và được miễn giảm từ người thứ hai theo mức 70%; 60%, 50%, 40%... Tức là người thứ nhất mua thẻ BHYT phải trả 702.000 đồng, người thứ hai trong gia đình mua trả 492.000 đồng, người thứ 3 giảm còn 422.000 đồng, đến người thứ 4, thứ 5 còn 281.000 đồng/thẻ.

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện

Mức lương cơ sở tăng 1.300.000 đồng/tháng là căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn 2159/BHXH-BT, hướng dẫn mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn theo mức lương cơ sở mới; từ ngày 1/7/2017.

Đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 2 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP. Trong đó, người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2, Khoản 4 Điều 123 - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Từ 1/7/2107, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng thay đổi, mức cao nhất là 26.000.000 đồng/tháng (1.300.000 đồng/tháng x 20 lần).

Nghỉ thai sản được hưởng thêm 7,4%

Từ việc điều chỉnh lương cơ sở, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (trợ cấp thai sản) cũng sẽ tăng khoảng 7,4% so với mức hiện hành.

Theo Điều 38 của Luật BHXH năm 2014, việc trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được quy định như sau: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới sáu tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Do đó mức trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp, tức là tăng thêm 7,4%.

PLH