leftcenterrightdel
 Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng trị Nguyễn Đức Chính chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018. (Ảnh: Mỹ Hạnh)

Theo đó, các đối tượng chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề khi làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người, gồm: (1) Cán bộ, công chức, người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; (2) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

Trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì các đối tượng nêu trên được bồi dưỡng 80.000 đồng/ngày/người.

Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng này thuộc biên chế trả lương của cơ quan nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm chi trả.

Những đối tượng sau được bồi dưỡng 50.000 đồng/ngày/người, gồm: (3) Cán bộ, công chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, phục vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; (4) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh. Các đối tượng này được cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập phối hợp chi trả tiền bồi dưỡng.

Mức bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc thực tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2019./.

Hoàng Minh