Theo Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên thành 1,3 triệu đồng/tháng. Do đó, Căn cứ Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014, tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp.

Theo đó, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. 

leftcenterrightdel
Mức trợ cấp thai sản một lần sẽ tăng lên 2,6 triệu kể từ ngày 1/7/2017 

Trường hợp sinh con, nhưng chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Theo đó, mức trợ cấp thai sản một lần cho mỗi con sẽ tăng từ mức 2,42 triệu đồng như hiện nay lên mức 2,6 triệu đồng./.

Quỳnh An