leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Theo đó, ngày 23/6/2020, Tổng cục Thuế có Công văn số 2546/TCT-DNNCN về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, trong đó hướng dẫn như sau: Người nộp thuế thực hiện kê khai thuế và tạm nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 kể từ kỳ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính tháng 7/2020.

Hạn nộp tờ khai là ngày 20/8/2020 đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo tháng và từ kỳ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính quý III/2020; hạn nộp tờ khai là ngày 30/10/2020) đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý.

Trường hợp các tháng/quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020 người nộp thuế đã tạm nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 (9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) thì xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân./.

Lan Anh