Rót vốn vào Chuỗi cửa hàng nông sản hữu cơ Organica
Rót vốn vào Chuỗi cửa hàng nông sản hữu cơ Organica
1/11/2019 10:51:16 AM
(ThanhtraVietNam)- Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Chuỗi cửa hàng nông sản hữu cơ Orgranica đã chính thức công bố cổ đông chiến lược là Quỹ đầu tư SEAF (Mỹ) thông qua tổ chức trực thuộc là SWOF, với 30% cổ phần của Organica và cam kết một khoản vay dài hạn để Organica có đủ vốn phục vụ cho kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

Rót vốn vào Chuỗi cửa hàng nông sản hữu cơ Organica

(ThanhtraVietNam)- Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Chuỗi cửa hàng nông sản hữu cơ Orgranica đã chính thức công bố cổ đông chiến lược là Quỹ đầu tư SEAF (Mỹ) thông qua tổ chức trực thuộc là SWOF, với 30% cổ phần của Organica và cam kết một khoản vay dài hạn để Organica có đủ vốn phục vụ cho kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

go top